DeDrontenaar.nl

Zaterdag, 11 juli 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Zoektocht naar woningbouwlocaties Swifterbant begint weer bij nul

Zoektocht naar woningbouwlocaties Swifterbant begint weer bij nul
De bewogen bewonersavond in Swifterbant.
Foto: ©maartenheijenk.nl (archieffoto)
Redactie: M.H.

SWIFTERBANT - Onder auspiciën van de gemeente Dronten gaat er een volledig nieuwe zoektocht beginnen naar geschikte woningbouwlocaties in Swifterbant. Alles wat er tot nu toe is onderzocht en gepubliceerd verdwijnt in de prullenbak. De gemeente gaat een werkgroep instellen met een voorzitter die boven de partijen staat. Dorpsbelangen en wellicht ook de actiegroep Red het Swifterbos krijgen zitting in die werkgroep.

De gemeente en Dorpsbelangen zijn enkele jaren geleden begonnen met het zoeken naar geschikte woningbouwlocaties. In september kwamen ze naar buiten met twee suggesties: Hazepad en Volkstuinen. Het leidde tot veel reuring in het dorp, de oprichting van een actiegroep en een bewogen bewonersavond.

Volkstuinen en paardenstallen

Vooral de eigenaren en gebruikers van de volkstuinen en de paardenstallen voelden zich volgens wethouder Peter van Bergen ‘overvallen’. De wethouder heeft sindsdien gesprekken gevoerd met Dorpsbelangen en de actiegroep. ,,Het proces is op één punt niet goed gegaan: de eigenaren en gebruikers zijn niet in de gesprekken meegenomen, de communicatie heeft tekort geschoten’’, concludeert Van Bergen nu.

Dorpsbelangen heeft het boetekleed al aangetrokken voor die gebrekkige communicatie. De gemeente doet hetzelfde: ,,Want het was een gezamenlijk project en wij zijn voor het resultaat even verantwoordelijk als Dorpsbelangen.’’

Echt helemaal blanco

,,We beginnen nu echt helemaal blanco’’, zegt de wethouder over de nieuwe procedure. Om te beginnen gaat de gemeente op zoek naar een voorzitter. Dat moet iemand zijn die respect geniet in het dorp en boven de partijen staat. De gemeente sluit niet uit dat dit iemand van buiten Swifterbant wordt. Vervolgens wordt er een werkgroep samengesteld die breed draagvlak onder de bevolking moet hebben.

Nadat er een voorzitter is aangesteld, wordt de opdracht voor de werkgroep geformuleerd. Daarbij wordt ook de woonvisie betrokken, die rond de zomervakantie voor de hele gemeente Dronten wordt vastgesteld. De wethouder gaat ervan uit dat er pas volgend jaar duidelijkheid zal zijn over de nieuwe woningbouwlocaties: ,,En voordat er palen de grond in gaan, zijn we een flink aantal jaren verder.’’

Dossier woningbouwlocaties Swifterbant