DeDrontenaar.nl

Dinsdag, 22 september 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Zelfs de grootste twijfelaars lopen mee in polonaise MFC Swifterbant

Zelfs de grootste twijfelaars lopen mee in polonaise MFC Swifterbant
Ook ChristenUnie en GroenLinks (tweede rij) stemmen vóór.
Foto: ©maartenheijenk.nl
Redactie: M.H.

SWIFTERBANT - Het dorp Swifterbant zorgde gisteren voor een vrolijke ‘polonaise’ in en rond de raadszaal van het gemeentehuis in Dronten. Er waren tientallen dorpsbewoners, er was zelfs een bus met ouderen, de harmonie was van de partij en er werd gezongen. Dat alles in een poging om de raadsleden te overtuigen van het belang van het MFC Swifterbant. Uiteindelijk sloten zelfs de grootste twijfelaars achteraan in die polonaise.

,,Wij worstelen fors met dit voorstel’’, zegt Jaap Oosterveld (ChristenUnie) aan het begin van de avond. Paul Vermast (GroenLinks) had het plan van B en W in de aanloop naar de vergadering zelfs ‘mesjogge’ en ‘volkomen bizar’ genoemd.

Toen puntje bij paaltje kwam stemden ook deze twee fracties vóór het voorstel om 5,1 miljoen euro te investeren en als gemeente zèlf dertig sociale huurwoningen voor ouderen te gaan bouwen.

Meeluisteren in de kantine

De raadszaal is te klein om alle belangstellenden uit Swifterbant een zitplaats te kunnen bieden. Daardoor moet een deel van de dorpsbewoners vanuit de kantine meeluisteren. De eerste spreker van de avond, Jan Klopman van het CDA, verwelkomt hen. Het gejuich vanuit het bedrijfsrestaurant is op het ‘hoofdpodium’ goed te horen. De raadsleden glunderen bij zo veel aandacht.

Klopman komt meteen met een amendement dat de rest van de avond meer aandacht krijgt dan het hele voorstel van B en W. Hij is enthousiast over het bouwen van de 30 woningen: ,,Het college toont moed en durf. Alleen… het moet geen gewoonte worden.’’ Tegelijkertijd maakt hij gehakt van het plan om de bouw te gunnen aan aannemer Bramer uit Vriezenveen.

Iedere aannemer moet de kans krijgen om het werk uit te voeren, vindt Klopman. Hij dient mede namens VVD en SP een amendement in om te komen tot openbare aanbesteding. De CDA’er neemt voor lief dat dit tot vertraging leidt. ,,Wij begrijpen de bezorgdheid dat het hierdoor duurder wordt en dat dit een bom onder het MFC legt, maar wij verwachten dit niet.’’

Eieren voor geld

Het college kan ook koppen tellen en ziet meteen dat dit voorstel door een meerderheid van de raad wordt omarmd. Burgemeester Aat de Jonge schorst de vergadering voor ruggespraak met de wethouders en met het CDA. Wethouder Peter van Bergen kiest vervolgens eieren voor zijn geld. Hij zegt dat openbare aanbesteding een tijdverlies van 6 tot 9 maanden betekent, maar verwacht dat de consequenties voor de prijs meevallen. ,,Het amendement is uitvoerbaar.’’

Alle andere fracties moeten op dat moment nog aan het woord komen, maar het is voor iedereen duidelijk wat de uitkomst van het debat wordt: de bouw van het MFC en de 30 huurwoningen gaat door en er komt een openbare aanbesteding.

Dorp worstelt met zichzelf

Jan Ammerlaan (Leefbaar Dronten) stond vanaf het begin achter zijn wethouder/partijgenoot. Hij onderstreept dat nog maar eens: ,,Het dorp worstelt met zichzelf. Realisering van het MFC geeft Swifterbant een impuls. Zet een punt achter deze toestand!’’

Hij vindt Chantal Sijtsma (SP) aan zijn zijde: ,,Mooi en goed dat het college haar verantwoordelijkheid neemt.’’

Geen blanco cheque

Irene Korting (VVD) heeft moeite met de bouw en financiering door de gemeente: ,,Het feit dat OFW zich heeft teruggetrokken verdient geen schoonheidsprijs.’’ Zij benadrukt dat het amendement over de aanbesteding beslist geen blanco cheque is voor B en W.

Voor Foeke Bongers (D66) is het geen kwestie van ‘gáán we het doen?’, maar van ‘hòe gaan we het doen?’ Sandra Nobel noemt het ‘lastig’ en dringt aan op zorgvuldigheid.

De grootste twijfelaars zijn Jaap Oosterveld (ChristenUnie) en Paul Vermast (GroenLinks). Laatstgenoemde noemt het voorstel van B en W ‘onvoldoende doordacht’.

B en W blijven zoeken

Wethouder Van Bergen doet de toezegging dat het gemeentebestuur doorgaat met het zoeken naar een partij, die de bouw en exploitatie wil overnemen. Vaart maken met het MFC heeft bij hem prioriteit.

,,Wij vinden dit project belangrijk en daarom hebben wij gekozen voor deze bijzondere oplossing. We zijn er nu al 9 of 10 jaar mee bezig en we kunnen blíjven wachten op een partij die het wil bouwen, maar op een gegeven moment wil je verder, anders loopt de energie uit het project.’’

Snel doorpakken

De meeste raadsfracties steunen het voorstel van D66 om nadrukkelijk betrokken te blijven bij alle beslissingen. Als de burgemeester daarna het amendement en het voorstel in stemming brengt, stemmen àlle fracties voor. ,,Nu zo snel mogelijk doorpakken en beginnen met de aanbesteding’’, moedigt Jan Klopman het college aan.

De bus met ouderen is op dat moment al lang en breed terug in Swifterbant. De overgebleven dorpsbewoners begroeten het handopsteken van de raadsleden met applaus.

MFC Swifterbant

YouTube-kanaal DeDrontenaar.nl