DeDrontenaar.nl

Zaterdag, 30 mei 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Windbrekers ontevreden over afhandeling klacht door branchevereniging windsector

Windbrekers ontevreden over afhandeling klacht door branchevereniging windsector
Foto: Windplan Blauw
Redactie: M.H.

SWIFTERBANT - De Windbrekers uit Swifterbant hebben een klacht ingediend bij de Nederlandse Windenergie Associatie (NWEA). De actiegroep vindt dat het dorp onvoldoende is betrokken bij Windplan Blauw. Inmiddels zijn de Windbrekers ook slecht te spreken over de manier waarop de branchevereniging met de klacht omgaat.

De NWEA heeft samen met milieu-organisaties als Greenpeace en Milieudefensie een gedragscode afgesproken. Daarin staat omschreven hoe de omgeving moet worden betrokken bij plannen voor nieuwe windparken.

Bewuste strategie

Volgens de Windbrekers heeft Windplan Blauw onvoldoende gedaan om draagvlak onder de dorpsbewoners te creëren: „In het gehele proces is er bewust een strategie gekozen van lobbyen bij overheden en niet of zelfs vals informeren van omwonenden.”

De actiegroep betreurt het dat de NWEA geen klachtenprocedure kent. De groep zegt na het indienen van de klacht niet eens een ontvangstbevestiging te hebben gekregen. Aan de brancheorganisatie wordt gevraagd om alsnog een gedegen onderzoek in te stellen naar de gang van zaken in Swifterbant.

Windplan Blauw