DeDrontenaar.nl

Zondag, 27 september 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Wethouder wijst windmolens bij nieuwbouwwijk Swifterbant-zuid nog niet af

Wethouder wijst windmolens bij nieuwbouwwijk Swifterbant-zuid nog niet af
Het bestuur van Dorpsbelangen Swifterbant.
Foto: ©maartenheijenk.nl
Redactie: M.H.

SWIFTERBANT - Volgens Dorpsbelangen Swifterbant komt de nieuwe woonwijk Swifterbant-zuid in de slagschaduw van enkele nieuw te bouwen windmolens te liggen. Mede daarom is vanuit het dorp een petitie gestart tegen de bouw van 5 windturbines vlakbij het dorp. Dit verzoekschrift is inmiddels door 300 mensen ondertekend. Wethouder Ton van Amerongen (VVD) wijst die windmolens nog niet af.

Dorpsbelangen Swifterbant wijst met de beschuldigende vinger naar het gemeentehuis als het gaat over de vijf betwiste windmolens: „Het besluit is genomen en goedgekeurd door de gemeenteraad en B en W van Dronten.”

Goede argumentatie

Wethouder Ton van Amerongen plaatst daar een kanttekening bij. Hij wijst erop dat de gemeenteraad in februari aan het ministerie een goede argumentatie heeft gevraagd voor de twee windmolens in en bij het Swifterbos.

Over de drie andere windmolens vlakbij het dorp zei de wethouder begin dit jaar tegen de raad: „Moeten we meteen meegaan met de roep van één belangenorganisatie?” Deze drie windmolens zijn dan ook niet genoemd in de brief aan het ministerie.

B en W gaan de gemeenteraad voorstellen om Swifterbant-zuid inderdaad aan te wijzen als woningbouwlocatie. Gaat de gemeente haar standpunt over die vijf windmolens nu heroverwegen?
Ton van Amerongen: „De windmolens die nu ingetekend zijn, passen in de lijn, zoals ze in het regioplan opgenomen zijn. Daar hebben we aandacht voor gevraagd in de zienswijze die we aan de minister hebben toegestuurd. We zullen er waarschijnlijk ook aandacht voor vragen in de definitieve zienswijze. Want nogmaals: wij bepalen niet waar die molens komen, dat bepaalt het Rijk.”

‘Er aandacht voor vragen’, betekent dit dat de windmolens er wat B en W betreft niet moeten komen?
„Dat zeggen wij niet. Wij zeggen alleen dat we aandacht vragen voor de effecten van die windmolens.”

Gaat dat tot een advies leiden?
„Dan moet je even naar de brief kijken, die we in februari hebben gestuurd. Daar staat keurig in, wat wij vinden van die molens en dat wij daar aandacht voor willen vragen.”

De situatie is sinds februari toch veranderd? Er komt nu een woonwijk vlakbij.
„Nogmaals: die molens die nu ingetekend zijn passen nog steeds in de lijn zoals die in het regioplan staat. In die zin zullen we onze reactie daarop richten. Als dat effect heeft op die woonwijk, zullen wij dat zeker meenemen in de brief die we gaan sturen vanuit de gemeenteraad.”

Windplan Blauw

Swifterbant-zuid