DeDrontenaar.nl

Dinsdag, 4 augustus 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Werkgroep Swifterbant Groeit stelt geduld van dorpsbewoners langer op de proef

Redactie: M.H.

SWIFTERBANT - De voor oktober aangekondigde website van de werkgroep Swifterbant Groeit staat nog steeds niet online. Toch denkt voorzitter Ad Withaar dat het lukt om het gemeentebestuur nog vóór de jaarwisseling een advies over de woningbouwlocaties in het dorp aan te bieden. Dat advies moet dan breed gedragen zijn door de dorpsbewoners.

Half juni kondigde Swifterbant Groeit aan dat er ‘zo spoedig mogelijk’ een website zou komen met alle informatie en verslagen van vergaderingen. Die site kwam er niet op de toegezegde korte termijn.

Voorzitter Ad Withaar zei vervolgens tijdens de ledenvergadering van Dorpsbelangen dat de site in oktober online zou gaan (zie video). Inmiddels is het november en is er nog steeds niets te zien op swifterbantgroeit.nl.

Bij de ledenvergadering van Dorpsbelangen zei u dat de site in oktober online zou gaan. Het is nu november en we kunnen ‘m nog niet vinden…
Ad Withaar: „Dat klopt. We hebben denk ik een week vertraging. Dat is aan de ene kant een technische kwestie en aan de andere kant hebben we een wisseling van wethouder. Ik moet wethouder Van Bergen eerst even bijpraten, want hij moet het niet op de site lezen. En dat ga ik maandag doen.”

Betekent dit ook een vertraging in het vervolgtraject?
„Nee, dat denk ik niet. Zo gauw die site live is, kunnen de mensen reageren. Dat weekje korter of langer maakt niet zoveel uit.”

Jullie zouden op die site ook de verslagen van jullie vergaderingen publiceren. Die kunnen we nog steeds nergens lezen. Is dat niet allemaal erg geheimzinnig?
„Nee hoor. We willen het gewoon in één keer doen. Als je dat in deeltjes doet, is dat niet zo handig. We zetten alle informatie die we hebben, alle stukken die er achter liggen in één keer op de site.”

En wanneer gaat die site nu online?
„Maandag ga ik met de wethouder spreken. Dan ligt het eraan of ik nog een vervolggesprek met hem moet hebben. Zo snel mogelijk daarna gaat de site online.”