DeDrontenaar.nl

Zaterdag, 30 mei 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Swifterbant stuurt lange lijst met klachten over bus naar provincie en Connexxion

Swifterbant stuurt lange lijst met klachten over bus naar provincie en Connexxion
Busstation Swifterbant.
Foto: ©maartenheijenk.nl
Redactie: M.H.

SWIFTERBANT - De uitgebreide discussies in Swifterbant over de nieuwe dienstregeling van Connexxion hebben uiteindelijk geleid tot een lange brief aan zowel Connexxion als de provincie Flevoland. Dorpsbelangen vraagt in deze brief vooral aandacht op de aansluiting op treinen en bussen.

Hieronder de letterlijke tekst van de door Dorpsbelangen Swifterbant verstuurde brief:

Verbeteringen openbaar verloor buslijn Swifterbant

Er is onvrede ontstaan over de nieuwe dienstregeling van Connexxion in Swifterbant. Dorpsbelangen is daarom een kort onderzoek gestart naar deze de tevredenheid van de dienstregeling. In de bijlagen treft u de resultaten van een mini-enquête aan.

Wij hebben deze gegevens aangevuld met mails, berichten en gesprekken. Hieronder onze samenvatting van die gegevens.

Samenvatting gegevens Dorpsbelangen:

 • De verbinding tussen Swifterbant en het centrum/scholen wordt in beide richtingen als ontevreden beoordeeld. Reistijd, overstappen en aansluiting op schooltijden worden als oorzaken aangegeven. Hier ligt tevens de grootste ontevredenheid in aantallen uit ons minionderzoek.
 • De verbinding met de trein in Dronten wordt op onderdelen als tevreden beoordeeld. Hieronder per overstap de waardering:
 • Zwolle overstap 5 minuten algemene tevredenheid
 • Lelystad/Almere/Weesp/Amsterdam overstap 2 minuten wordt als te kort ervaren
 • Voor beide geldt dat de geplande aankomsttijd NIET gehaald wordt waarmee de trein veelvuldig wordt gemist. Te volle bussen wordt hier als oorzaak voor aangegeven.
 • Retouraansluitingen van station Dronten naar Swifterbant worden als tevreden beoordeeld
 • De aansluiting met de intercity naar station Lelystad wordt in beide richtingen als onvoldoende beoordeeld vooral door de frequentie van 1 keer per uur. Hoewel er de mogelijkheid is om met de trein door te reizen en via Dronten te reizen is de tevredenheid daarover laag.
 • De frequentie van en naar het CAH Dronten wordt als ontevreden beoordeeld. Basis is een uurfrequentie met een korte periode van een halfuurfrequentie in de ochtend naar en in de middag van het CAH Dronten.
 • Over de uurfrequentie van en naar Emmeloord is men ontevreden waarbij vooral scholieren dit aangeven.
 • De aansluiting met de bus naar Harderwijk wordt als onvoldoende aangegeven door een aantal personen.
 • De bereikbaarheid van en naar Swifterbant in alle richtingen na 19 uur wordt algemeen als onvoldoende ervaren.

Volle bussen en vertragingen

Bovenstaande is gericht op de dienstregeling. Tijdens ons korte onderzoek kwamen echter veelvuldig klachten over te volle bussen en vertragingen naar voren. Die vertragingen bleken de meeste invloed te hebben over de tevredenheid van dienstregeling.

Wij vragen u de betrouwbaarheid van uw diensten op orde te brengen en de wens voldoende capaciteit te creëren voor vervoeren van reizigers (van en naar Swifterbant).

Prioriteit

De aansluitingen op de treinen en andere bussen hebben wat ons betreft prioriteit, omdat daarvoor veel minder alternatieven mogelijk zijn dan de het bereik van het centrum en de scholen in Dronten. Uiteraard aan u de vraag om ook die lokale verbinding zodanig in te richten dat daarover algemeen tevredenheid ontstaat.

Extra informatie

Wij hebben de mini-enquête bijgevoegd en willen nogmaals benadrukken dat dat niet de enige gegevens zijn waarop we deze brief hebben gebaseerd. Heeft u behoefte aan extra informatie dan kunt u contact met ons opnemen voor verduidelijking.

Dorpsbelangen Swifterbant beseft dat er grenzen zijn aan uw mogelijkheden waarbij we u aanbieden uw overwegingen die u maakt kenbaar te maken aan de gebruikers van Swifterbant. Onze ervaring is dat een informatieavond mogelijkheden bied voor aanbieden en gebruiker om elkaar beter te begrijpen en daar zouden we graag in faciliteiten als u dat wenst.

Overige acties

Het aansluiten van bustijden op scholen is wenselijk, waarbij de scholen en vervoerders het beste samen kunnen afstemmen. Hierbij kan zowel de dienstregeling als het rooster van de scholen aangepast worden om een goede afstemming te krijgen. De toekomstige opening van het nieuwe schoolgebouw ‘Het Perron’ heeft ook gevolgen voor de reizigersstroom en kan wellicht beter
opgevangen worden door vooraf te overleggen. Deze brief zal daarom cc naar de scholen worden verzonden met het verzoek die afstemming te bewerkstelligen of onderhouden. Daarbij is aanpassing van schooltijden tov openbaar vervoer volgens ons ook een optie die besproken kan worden.

Vraag

Ons verzoek aan u is om nog eens te kijken naar de dienstregeling van en naar Swifterbant en u in te zetten om een verbetering van bovenstaande punten te bewerkstelligen zodanig dat de tevredenheid die er nu is op bepaalde producten ook voor de hierboven beschreven producten (dienstregeling, betrouwbaarheid en capaciteit) wordt gehaald.