DeDrontenaar.nl

Zondag, 5 april 2020

Dagelijks online, elke 2e maandag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Raad van State stelt uitspraak Windplan Blauw opnieuw uit: „Kàn gunstig zijn voor ons”

Raad van State stelt uitspraak Windplan Blauw opnieuw uit: „Kàn gunstig zijn voor ons”
Ap de Boer (Windbrekers)
Foto: ©maartenheijenk.nl
Redactie: M.H.

SWIFTERBANT - De Raad van State doet nog steeds geen uitspraak over de bezwaren van omwonenden tegen Windplan Blauw. De uitspraak is voor de tweede keer uitgesteld, opnieuw voor een periode van zes weken. „Dat kàn gunstig zijn voor ons”, klinkt het hoopvol uit de mond van Ap de Boer van actiegroep Windbrekers.

Op 2 juli gingen onder anderen Dorpsbelangen Swifterbant en de actiegroep Windbrekers naar Den Haag om hun bezwaren tegen Windplan Blauw kenbaar te maken. Normaal doet de Raad van State binnen zes weken uitspraak. In dit geval werd al meteen gezegd dat dit waarschijnlijk niet zou lukken.

Inmiddels hebben de betrokkenen een brief ontvangen dat ook de tweede deadline van zes weken niet gehaald wordt. „Deze verlenging heeft te maken met de complexiteit van de zaak en met verlof van personen die bij de behandeling van deze zaak betrokken zijn”, schrijft de Raad van State.

Geen conclusies

Ap de Boer trekt nog geen conclusies uit dit uitstel. „Zo lang er geen uitspraak is, denken beide partijen volgens mij dat ze er gunstig voor staan”, zegt hij in een reactie.

Wel weten de tegenstanders dat de Raad van State tot nu toe de windparken doorgaans in het gelijk hebben gesteld: „De meeste uitspraken zijn vrij recht door zee, vooral als het alleen over overlast gaat.”

Pas als er procedurele fouten zijn gemaakt, worden bezwaarmakers soms in het gelijk gesteld. De Windbrekers hebben daarom niet alleen gesproken over overlast, maar ook over procedures die in hun ogen niet correct zijn verlopen. De Boer put moed uit een recentelijk gesprek met Vattenfall, waarin de windkoepel zou hebben toegegeven dat er op participatieniveau fouten zijn gemaakt.

Windplan Blauw