DeDrontenaar.nl

Zondag, 20 september 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Provincie gaat windmolens bij Dronten en Swifterbant desnoods onteigenen

Provincie gaat windmolens bij Dronten en Swifterbant desnoods onteigenen
Windplan Blauw
Foto: gemeente Dronten
Redactie: M.H.

DRONTEN - Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben aan Provinciale Staten voorgesteld om het mogelijk te maken windmolens te kunnen onteigenen op het grondgebied van Windplan Blauw. Dit is bedoeld als uiterste redmiddel voor het geval het de initiatiefnemer, Nuon en de vereniging Swifterwint, niet lukt saneringsafspraken te maken voor alle 74 windmolens in het gebied.

Op dit moment heeft de initiatiefnemer al voor 64 molens saneringsafspraken gemaakt en zijn er mondelinge afspraken over nog eens 6 windmolens. Maar er zijn nog 4 molens waarbij dit nog niet het geval is.

Laatste redmiddel

Volgens de provincie moet het zeker zijn dat alle molens worden gesaneerd, anders kunnen de ministers het plan niet vaststellen. „De initiatiefnemer spant zich tot het uiterste in om alsnog afspraken te maken over de te saneren molens”, schrijft de provincie in een persbericht.

„Wij gaan er van uit dat dit tijdig gebeurt. Het voorstel van Gedeputeerde Staten is er dan ook op gericht om het middel van onteigening als allerlaatste redmiddel mogelijk te maken.”

Windplan Blauw