DeDrontenaar.nl

Zaterdag, 11 juli 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Precedentwerking geen argument tegen woning Tarpanweg: „Is immers gewoon toegestaan”

Precedentwerking geen argument tegen woning Tarpanweg: „Is immers gewoon toegestaan”
Foto: Steve Buissinne
Redactie: M.H.

SWIFTERBANT - Een vergunning voor het bouwen van een woning aan de Tarpanweg 25 kan niet geweigerd worden uit angst voor precedentwerking. Dat schrijft wethouder Roelof Siepel (ChristenUnie) in een brief aan de gemeenteraad.

Er ligt een aanvraag om een woning te bouwen aan de Tarpanweg 25 aan de rand van Swifterbant. Een omwonende heeft daar bezwaar tegen en is naar de rechter gestapt.

De gemeenteraad werd vorige week gevraagd het licht op groen te zetten, maar twijfelde. De raad is vooral bang dat toestemming voor de woning aan de Tarpanweg ertoe leidt dat andere aanvragen niet meer geweigerd kunnen worden.

Komende donderdag

Komende donderdag (30 januari) neemt de gemeenteraad een beslissing. In de aanloop naar die vergadering heeft de wethouder een aantal openstaande vragen beantwoord. Hij schrijft ook dat de angst voor precedentwerking geen argument kan zijn om ‘nee’ te zeggen.

„Het argument dat de bedrijfswoning - mede - wordt geweigerd vanwege het tegengaan van bebouwing in het buitengebied, houdt in een rechterlijke procedure naar onze mening geen stand”, aldus de wethouder, „Bebouwing ter plaatse is immers gewoon toegestaan.”

Uien en pompoenen

Raadsleden hadden ook gevraagd of aan de Tarpanweg wel echt sprake is van een boerenbedrijf. Wethouder Siepel antwoordt dat de ondernemer zich bezighoudt met het telen van pompoenen en uien.

Hij wijst erop dat het geen eis is dat die teelt plaatsvindt op hetzelfde perceel: „Slechts vereist is dat er sprake is van een agrarisch bedrijf.”

Aanvang: donderdag 30 januari 2020 19:30