DeDrontenaar.nl

Vrijdag, 10 juli 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

MFC Swifterbant wordt volgens de wethouder en de raad geen mini-MFC’tje

MFC Swifterbant wordt volgens de wethouder en de raad geen mini-MFC’tje
Aleida Egberts spreekt de gemeenteraad toe.
Foto: screenshot dronten.nl
Redactie: M.H.

SWIFTERBANT - De gemeenteraad gaat eind deze maand akkoord met de plannen voor de bouw van 30 sociale huurwoningen en een multifunctioneel centrum (MFC) van duizend vierkante meter op de locatie Kombuis in Swifterbant. Dat bleek vanavond tijdens een commissievergadering. Een laatste poging van de vereniging Dorpsbelangen om een groter MFC te krijgen, kan niet rekenen op steun in de raad.

Aan het begin van de commissievergadering van vanavond sprak Aleida Egberts namens Dorpsbelangen Swifterbant de raadsleden toe. Ze vertelde dat het MFC in de ogen van Dorpsbelangen véél te klein wordt: „Hoe we ook duwen en rekenen, wij krijgen het niet in 1000 vierkante meter.”

Volgens mevrouw Egberts is er steeds over 1.700 vierkante meter gesproken en dat blijft wat Dorpsbelangen betreft het uitgangspunt.

Meer dan voldoende

De meeste raadsfracties vroegen aan wethouder Peter van Bergen om opheldering over die vierkante meters. Deze antwoordde dat er nooit serieuze plannen voor 1.700 m2 zijn geweest. Die 1.700 is alleen in een niet-afgeronde discussie genoemd: „Verder is er steeds gesproken over 1.321 vierkante meter.” Daarbij was ook uitgegaan van kerkelijke functies. Nu de kerken hebben afgehaakt, is 1.000 m2 in de ogen van het gemeentebestuur meer dan voldoende.

Wel zei de wethouder dat er nog gesprekken moeten komen met de gebruikers. Mocht daaruit blijken dat er tòch meer ruimte nodig is, dan is dat wat hem betreft bespreekbaar. Hij waarschuwde de gemeenteraad echter: elders in het land zijn nogal wat MFC’s gebouwd die te ruim in hun jasje zitten en die zijn stuk voor stuk financieel in zwaar weer beland.

Wat gebeurt er met De Hoeksteen?

Behalve wat betreft de vierkante meters was Dorpsbelangen blij met de plannen. Dat gold ook voor de gemeenteraad. Verschillende fracties wilden wel weten wat er straks met kerkgebouw De Hoeksteen gebeurt.

Wethouder Van Bergen benadrukte dat de kerken eigenaar van De Hoeksteen zijn. „Wij kennen de plannen van De Hoeksteen niet, maar ik kan me goed voorstellen dat de kerken plannen hebben om te komen tot verkleining of wellicht aanvullende woningbouw.” Dit past in principe in de gemeentelijke voornemens voor het gebied van De Hoeksteen en Kombuis.

„Wij wachten de plannen van de kerken af en wij zullen hen waar mogelijk ondersteunen en faciliteren”, vervolgde de wethouder. Hij voegde daar wel aan toe dat de kerken uit Swifterbant de samenwerking met de gemeente hebben opgezegd. Van Bergen vindt dan ook dat het initiatief voor een gesprek van de kerken moet uitgaan. Hij staat echter open voor dat gesprek en verwacht niet dat de breuk onherstelbaar is.

Vooral lof

De raadsfracties uitten vooral hun lof over het werk dat de afgelopen jaren door vrijwilligers is verzet. Ook het initiatief van B en W na het afhaken van de kerken kon rekenen op instemming vanuit de raad.

Voor de zekerheid vroegen verschillende fracties om een energieneutraal gebouw. Jan Klopman (CDA) wil bij de entree van het dorp Swifterbant bovendien een ‘markant en in het oog springend’ gebouw. Suzanne Stoop (PvdA) wilde weten wat er gebeurt als zich geen 30 senioren melden voor de sociale huurwoningen

Goede sfeer

Over dat laatste zit Peter van Bergen niet in. Hij stelde dat de gesprekken met OFW en De Meerpaal, die respectievelijk de woningen en het maatschappelijk gedeelte voor hun rekening gaan nemen, in goed sfeer verlopen.

Wat de wethouder betreft begint de bouw volgend jaar. Alleen bezwaarprocedures en de overspannen situatie op de bouwmarkt kunnen nog roet in het eten gooien.

MFC Swifterbant

YouTube-kanaal DeDrontenaar.nl