DeDrontenaar.nl

Dinsdag, 31 maart 2020

Dagelijks online, elke 2e maandag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

IJsselmeervereniging maakt zich zorgen over gevolgen van Windplan Blauw

Redactie: M.H.

SWIFTERBANT - „De IJsselmeervereniging maakt zich zorgen over de gevolgen van de vele windmolenparken in het IJsselmeergebied voor de vogels in dat gebied”, meldt de vereniging op haar website.

De bezorgdheid van de IJsselmeervereniging betreft vooral de nieuwe windmolens van Windplan Blauw. Deze komen in het IJsselmeer te staan en vervangen de bestaande molens aan de dijk tussen Lelystad en de Ketelbrug.

Afspraken gemaakt

De inititiefnemers van Windplan Blauw en de IJsselmeerverenigingen hebben afspraken zijn gemaakt om onderzoek te gaan doen naar het gedrag van vogels rond windparken in het IJsselmeergebied. Die overeenkomst is begin deze maand ondertekend in Swifterbant.

„Het onderzoek duurt drie tot vijf jaar”, aldus de vereniging, „Dat onderzoek wordt voorbereid met de beste ecologisch deskundigen op dit gebied om te weten te komen wat er al bekend is en, vooral, wat er nog niet bekend is.” Het wordt betaald door de windkoepel.

Windplan Blauw