DeDrontenaar.nl

Zaterdag, 11 juli 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Gemeenteraad voelt zich onder druk gezet over woning Tarpanweg: „Lijkt de Rijdende Rechter”

Gemeenteraad voelt zich onder druk gezet over woning Tarpanweg: „Lijkt de Rijdende Rechter”
Rob van der Schans (D66)
Foto: ©maartenheijenk.nl
Redactie: M.H.

SWIFTERBANT - Bijna twee uur vergaderde de gemeenteraad gisteravond over wel of geen groen licht voor de bouw van een woning aan de Tarpanweg 25 aan de rand van Swifterbant. De aanvrager wil de woning graag bouwen, enkele buren zijn er fel op tegen, de rechter heeft gezegd dat de gemeenteraad ten onrechte is gepasseerd, B en W hebben fouten gemaakt, de gemeenteraad worstelt ermee.

Waarom zoveel ‘gedoe’ over één woning? De raad wil paal en perk stellen aan woningbouw in het buitengebied. Toestemming voor de woning aan de Tarpanweg leidt er misschien toe dat andere aanvragen niet meer geweigerd kunnen worden. Ofwel: precedentwerking.

Haastklus

B en W hadden aanvankelijk een vergunning verleend voor de bouw van de woning. De rechtbank tikte de gemeente in december op de vingers. De rechter nam de rol van mediator aan en verleidde de gemeente tot de toezegging dat de fouten in de procedure binnen vier maanden zouden worden hersteld.

Dat bleek makkelijker gezegd dan gedaan. Pas op het laatste moment werd het onderwerp aan de agenda van de raadsvergadering toegevoegd. Prompt voelden de raadsleden zich onder druk gezet.

Deugdelijke motivering

„Het lijkt op een aflevering van de Rijdende Rechter”, verzuchtte Rob van der Schans (D66). Danieke van Baal (GroenLinks) had nogal wat vragen: „Er moet een huis gebouwd worden. Willen we dat wel of niet? Kan het wel of niet? Is het goede ruimtelijke ordening?” Suzanne Stoop (PvdA): „Een deugdelijke motivering waarom we een uitzondering moeten maken ontbreekt volledig.”

Ook andere raadsleden plaatsten hun vraagtekens. Om er een paar te noemen: runt de aanvrager wel echt een bedrijf? Hoe zit het met de predecentwerking? Hoe zijn precies de regels? Waarom zijn de directe buren niet geïnformeerd? Waarom is deze situatie anders dan andere?

30 januari

Wat wethouder Roelof Siepel (ChristenUnie) ook probeerde, hij slaagde er niet in om de raad voor zijn ideeën te winnen. De raad wenste niet mee te werken aan zijn haastklus. Besloten werd om pas op 30 januari een beslissing te nemen.