DeDrontenaar.nl

Woensdag, 12 augustus 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Gemeente wil in vierde kwartaal van 2018 de eerste paal slaan voor MFC Swifterbant

Gemeente wil in vierde kwartaal van 2018 de eerste paal slaan voor MFC Swifterbant
De impressie van de gemeente met links het MFC en rechts De Hoeksteen.
Redactie: M.H.

SWIFTERBANT - Als de gemeenteraad de komende maand het licht op groen zet, denken B en W in het vierde kwartaal van 2018 te kunnen beginnen met de bouw van het Multifunctioneel Centrum (MFC) in Swifterbant.

Het college heeft inmiddels een tekening gepubliceerd van hoe het nieuwe MFC er uit kan zien. Wel benadrukt de gemeente dat dit slechts een impressie is. Er komt nog een nadere uitwerking en daar wordt ook de omgeving bij betrokken.

Duizend vierkante meter

Het MFC krijgt een oppervlakte van duizend vierkante meter en wordt gecombineerd met 30 sociale huurwoningen. Als de raad van commissarissen van Oost Flevoland Woondiensten (OFW) akkoord gaat, worden deze woningen gebouwd door OFW. De gemeenteraad had aanvankelijk 5 miljoen euro beschikbaar gesteld om deze woningen zèlf te bouwen, maar nu de corporatie alsnog meewerkt is dat niet meer nodig.

OFW wil met name bouwen voor ouderen en mensen met ‘regieverlies’. Als er in die groep niet voldoende belangstelling is, kunnen ook ‘reguliere’ één- en tweepersoonshuishoudens een woning huren op de locatie Kombuis.

200.000 euro per jaar

De gemeente heeft berekend dat de bouw en exploitatie van het MFC de komende veertig jaar bijna 200.000 euro per jaar gaat kosten. Daarvan wordt een gedeelte terugverdiend door verhuur (€ 25.000 per jaar) en baropbrengsten (€ 50.000 per jaar).

Hoeksteen verkopen voor 1 euro

B en W gaan in hun voorstel aan de raad uitgebreid in op de gesprekken, die er zijn gevoerd met de katholieke en protestants-christelijke kerk en met stichting De Oeverwal. Het laatste voorstel van de kerken zou zijn geweest, dat de gemeente de locatie Hoeksteen zou kopen voor 1 euro. In ruil daarvoor wilden de kerken de nieuwe ruimte huren voor 0 euro.

De gemeente vond dat dit niet paste in een ‘normale zakelijke verhouding tussen huurder en verhuurder’. Bovendien zou dit in de ogen van de gemeente staatssteun voor een kerk en oneigenlijke financiering/bevoorrechting betekenen.

Het stranden van deze plannen heeft ertoe geleid dat de kerken en de stichting De Oeverwal de samenwerking met B & W hebben stopgezet.

MFC Swifterbant

YouTube-kanaal DeDrontenaar.nl