DeDrontenaar.nl

Zondag, 12 juli 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Gemeente Dronten niet aansprakelijk als Swifterpark tot schade leidt

Gemeente Dronten niet aansprakelijk als Swifterpark tot schade leidt
De familie Van Dalen tekent de overeenkomst.
Foto: Provincie Flevoland
Redactie: M.H.

SWIFTERBANT - Enkele agrariërs in de buurt van het Swifterpark vrezen de overdracht van dierziekten. B en W hebben inmiddels ingestemd met het voorontwerp bestemmingsplan. Daarin is opgenomen dat de gemeente niet aansprakelijk is voor eventuele planschade. Deze schade kan op de initiatiefnemer worden afgewenteld.

In november hebben de provincie Flevoland en de initiatiefnemers Willem-Maik en Miranda van Dalen de overeenkomst voor het natuurproject ondertekend. Het project wordt gerealiseerd op het voormalig gronddepot van ProRail bij de N307 tussen Lelystad en Dronten. Daar was grond opgeslagen die moest wijken voor de aanleg van de Hanzelijn.

Het echtpaar Van dalen wil de ongeveer 24 hectare omvormen tot nieuwe natuur, vrij toegankelijk voor liefhebbers: „Een kruiden- en faunarijk grasland met een parkachtig uiterlijk met enkele bomengroepen en veel verschillende plantensoorten.”

Groene buffer

B en W schrijven nu: „Het natuurgebied gaat een groene buffer vormen tussen de aanwezige infrastructuur enerzijds en het landbouwgebied en het dichtbij gelegen Swifterbos anderzijds. De nog te maken natuur krijgt een hoge mate van diversiteit en wordt toegankelijk gemaakt voor recreatie en educatie.”

„Er gaat vrije begrazing plaatsvinden door het koeienras Blaarkoppen. Via wandelpaden kunnen mensen door het gebied wandelen en op verschillende plekken het gebied overzien en beleven. Er worden enkele informatieborden geplaatst langs de paden.”

Dossier nieuwe natuur