DeDrontenaar.nl

Zondag, 27 september 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Dorpsbelangen Swifterbant start petitie tegen vijf windmolens vlakbij dorp

Dorpsbelangen Swifterbant start petitie tegen vijf windmolens vlakbij dorp
Het bestuur van Dorpsbelangen Swifterbant
Foto: maartenheijenk.nl
Redactie: M.H.

SWIFTERBANT – Dorpsbelangen Swifterbant is een petitie gestart tegen de vijf windmolens van windpark Blauw vlakbij het dorp. De lijst is inmiddels al 160 keer ondertekend.

Tijdens de jaarvergadering van Dorpsbelangen bleek vorige week al dat er veel weerstand bestaat tegen de plannen voor de windmolens. Niet alleen komen er enkele molens in het Swifterbos, bovendien staan ze dicht bij de bebouwde kom en vooral bij de geplande nieuwbouwwijk Swifterbant-zuid.

Overlast

,,In de plannen komen westelijk van Swifterbant twee van deze windmolens in ons bos en drie veel te dicht bij het dorp, waardoor wij als inwoners overlast zullen ervaren en uitbreidingsmogelijkheden van ons dorp geblokkeerd worden”, aldus de petitie, ,,Overlast van slagschaduw, van geluid en van het constant zien van de ronddraaiende beweging.”

De eerste protesten tegen deze windmolens hebben nog niets opgeleverd en daarom is Dorpsbelangen nu een volgende actie gestart. Hiermee wil het bestuur aantonen dat er in het dorp geen draagvlak is voor de vijf molens. ,,Zeg nee en bescherm de leefbaarheid in ons dorp en bescherm ons Swifterbos.”

Persbericht Dorpsbelangen Swifterbant

Nuon & SwifterwinT weigeren verder overleg! Nuon & SwifterwinT willen geen alternatief zoeken voor de 5 windmolens aan de rand van het dorp en in het bos van Swifterbant. Dit werd DBS medegedeeld op het overleg van 9 mei 2018.

Dit was een totaal ander geluid dan op de vergadering van 6 februari 2018 waarin beloofd werd om naar alternatieve locaties te zoeken voor deze 5 molens. Het besluit is genomen en goedgekeurd door de gemeenteraad en B & W van Dronten in een brief aan het rijk van 22 februari 2018.

Dit is het definitieve concept en we gaan er verder niks meer aan veranderen. DBS kon er alleen nog meepraten over hoe het verlies aan bos kon worden gecompenseerd.

Op de algemene ledenvergadering van Dorpsbelangen van 8 mei 2018 had het bestuur de opdracht gekregen om er alles in het werk te stellen om plaatsing van de 5 windmolens van 214 meter hoogte aan de rand van het dorp en in het bos te verhinderen.

De inwoners vrezen voor slagschaduw, veel geluidoverlast, maar vooral het constant zien draaien van de windmolens vanuit hun woning en overal in het dorp.

Men vroeg zich vertwijfeld af: hoe is het mogelijk om zoiets te bedenken, 5 windmolens groter dan de Euromast te plaatsen bij een dorp terwijl er in de polder toch genoeg ruimte is voor deze molens.

Daarom verzoekt Dorpsbelangen Swifterbant nogmaals alle verantwoordelijke instanties te luisteren naar de verzoeken van de inwoners van Swifterbant. Denk aan het leefmilieu van ons en onze kinderen. Plaats deze molens niet!

Om dit verzoek kracht bij te zetten heeft DBS een petitie opgezet voor de bewoners van Swifterbant. petities24.com/nee tegen plaatsing en overlast van 5 windmolens te dicht Swifterbant en in het bos. Ook zal er een flyer worden rondgedeeld in Swifterbant waar men de zelfde stelling kan ondertekenen.

Het bestuur van Dorpsbelangen Swifterbant.

Swifterbant-zuid