DeDrontenaar.nl

Zaterdag, 6 juni 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Dorpsbelangen Swifterbant krijgt een nieuwe voorzitter

Dorpsbelangen Swifterbant krijgt een nieuwe voorzitter
Polikliniek Dronten
Foto: ©maartenheijenk.nl
Redactie: M.H.

SWIFTERBANT - Voorzitter Ap de Boer en secretaris Wim van Werven treden af tijdens de komende jaarvergadering van Dorpsbelangen Swifterbant. Het bestuur stelt voor om Petra Indrici en Marije van Splunter als nieuwe bestuursleden te benoemen.

Wie na de vergadering van 22 maart precies welke functie gaat vervullen is nog niet duidelijk. De zittende bestuursleden Ger Snel (penningmeester) en Douwe Kuperus (vice-voorzitter) gaan dat de komende weken samen met de kandidaat-bestuursleden verdelen.

Voorzitter Ap de Boer heeft er twee termijnen van drie jaar op zitten. In een schrijven aan de leden van Dorpsbelangen kijkt hij terug op belangrijke dossiers. Zo is hij blij dat de functie van het openluchtzwembad is aangetoond en dat de inbraakcijfers zijn gedaald.

Hij constateert dat er langzaamaan stappen worden gezet voor de komst van het multifunctioneel centrum. De aftredende voorzitter trekt nogmaals het boetekleed aan als het gaat om de gang van zaken bij het vaststellen van nieuwe woningbouwlocaties.

Van: dinsdag 22 maart 2016 20:00Tot: dinsdag 22 maart 2016 21:30