DeDrontenaar.nl

Zaterdag, 6 juni 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Dorpsbelangen Swifterbant gaat voorzitterloos tijdperk in

Dorpsbelangen Swifterbant gaat voorzitterloos tijdperk in
Redactie: M.H.

SWIFTERBANT - Lang heeft er voor Dorpsbelangen Swifterbant een situatie gedreigd dat er maar twee bestuursleden zouden overblijven. Op het laatste moment werden Petra Indrisie en Marije van Splunter bereid gevonden om zitting te nemen in het bestuur, maar de bezetting blijft mager. ,,Het betekent dat we onze ambities moeten bijstellen’’, aldus vice-voorzitter Douwe Kuperus.

Voorzitter Ap de Boer is vanavond afgetreden als voorzitter van Dorpsbelangen en ook secretaris Wim van Werven nam afscheid. Er is een relatief onervaren kwartet overgebleven en er is geen voorzitter.

Angstig voor de toekomst

Voormalig voorzitter Rudi Maerman uitte zijn bezorgdheid over het gelijktijdig aftreden van de voorzitter en secretaris: ,,Ik ben een beetje angstig voor de toekomst van Dorpsbelangen.’’ Die bezorgdheid werd door het bestuur gedeeld. De vergadering gaf het bestuur daar niet de schuld van. ,,Want er heeft zich niemand aangemeld’’, werd er onder applaus opgemerkt.

Douwe Kuperus kondigde aan dat het bestuur kritisch gaat kijken naar alle dossiers waarmee het bestuur zich bezighoudt: ,,Dat zijn er ontzettend veel en dat is voor vier bestuursleden te veel gevraagd.’’ Hij vertelde dat het bestuur gaat kijken naar de interne organisatie en prioriteit geeft aan de communicatie richting leden en dorp.

,,Verder willen wij de draagkracht van de lopende projecten toetsen’’, vervolgde Kuperus. Hij wees erop dat Dorpsbelangen 764 leden heeft en dat er slechts een klein deel meepraat.

Het bestuur van Dorpsbelangen Swifterbant (v.l.n.r.):

  • Marije van Splunter (secretaris)
  • Petra Indrisie (algemeen lid)
  • Douwe Kuperus (vice-voorzitter)
  • Ger Snel (penningmeester)