DeDrontenaar.nl

Donderdag, 6 augustus 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

SP, PvdA en Jezus Leeft willen schoolzwemmen opnieuw invoeren in gemeente Dronten

SP, PvdA en Jezus Leeft willen schoolzwemmen opnieuw invoeren in gemeente Dronten
Foto: ©maartenheijenk.nl (archieffoto)
Redactie: M.H.

DRONTEN - Drie partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag, zijn vóór het opnieuw invoeren van het schoolzwemmen: SP, PvdA en Jezus Leeft.

DeDrontenaar.nl heeft stellingen ontvangen van de lezers en voorgelegd aan de politieke partijen. De standpunten van de politiek zijn ook verwerkt in de stemwijzer van deze krant.

Stelling:
Het schoolzwemmen wordt opnieuw ingevoerd.

SP - helemaal eens

Elk kind in onze gemeente dat niet kan zwemmen is er 1 teveel. Schoolzwemmen afschaffen was ooit een bezuiniging. Terugdraaien nu dus!

PvdA - eens

Ieder kind moet verplicht leren zwemmen. Schoolzwemmen is een mogelijkheid, dat verder onderzocht kan worden. We willen het onderwijs niet zwaarder belasten. Er kunnen andere vormen gevonden worden.

Jezus Leeft - eens

We zijn voorstanders van veiligheid en goed onderwijs en vinden het belangrijk dat iedereen leert zwemmen.

CDA - neutraal

Het 'watervrij' maken van kinderen is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van ouders zelf. Het CDA wacht het onderzoek naar schoolzwemmen af: we zijn vooral benieuwd hoe de basisscholen staan tegenover de herinvoering van schoolzwemmen.

GroenLinks - neutraal

Zwemles is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de ouders. Zij kunnen daarbij inkomensondersteuning krijgen als dat nodig is. Mocht er een groot probleem met zwemmen blijken te zijn, dan zou GroenLinks schoolzwemmen kunnen heroverwegen.

ChristenUnie - neutraal

Elk kind in Dronten heeft aan het einde van de basisschoolleeftijd een zwemdiploma. Dit wil niet zeggen dat dit via schoolzwemmen moet gebeuren.

VVD - oneens

De VVD Dronten wil niet verplichten dat schoolzwemmen wordt ingevoerd. Het is de verantwoordelijkheid van ouders om te zorgen dat kinderen leren zwemmen. De lespakketten zijn al vol genoeg.

Leefbaar Dronten - oneens

Dit is de verantwoordelijkheid van de ouders. Leefbaar Dronten vindt dat de Toegankelijkheidsbijdrage via de pas van Dronten hiervoor kan worden gebruikt.

D66 - oneens

Wij zien dit als een verantwoordelijkheid van de ouders. Indien dat op financiële belemmeringen stuit wil D66 dat de Pas van Dronten daarvoor wordt ingezet.

Stemwijzer gemeenteraadsverkiezingen