DeDrontenaar.nl

Zaterdag, 6 juni 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

‘Bar fight’ CDA - D66 over nieuw zwembad in Dronten eindigt onbeslist

‘Bar fight’ CDA - D66 over nieuw zwembad in Dronten eindigt onbeslist
Foeke Bongers (D66)
Foto: © Eelco Lindhout
Redactie: M.H.

DRONTEN - De gemeenteraad is vanavond unaniem akkoord gegaan met de bouw van een nieuw overdekt zwembad achter het huidige zwembad Overboord. Het nieuwe zwembad mag in principe 7,6 miljoen euro kosten en moet in het jaar 2020 klaar zijn.

Voordat het unanieme besluit werd genomen, werden er nog wel wat wenkbrauwen gefronst. Dat begon met het betoog van Siert Jan Lap (CDA), die voorafgaand aan de vergadering nog uitgebreid zijn bedenkingen over de locatiekeuze had geuit. Daar was vanavond niets van terug te horen.

Albert Bleijenberg (GroenLinks) verwonderde zich over die enorme ommezwaai van de christen-democraten en wilde graag weten waar alle twijfels waren gebleven. Hij kreeg van het CDA geen antwoord.

Duurzaamheid

Waar wel uitgebreid over gediscussieerd werd, was het onderwerp ‘duurzaamheid’. B en W waren in hun voorstel voor het rapportcijfer 7 gegaan. Vrijwel alle gemeenteraadsfracties vonden die ambitie veel te mager. ,,Want een zwembad is een gebouw met een extreem hoge energiebehoefte’’, aldus Siert Jan Lap.

Het CDA diende samen met de coalitiegenoten Leefbaar Dronten en VVD een amendement in, waarin het college werd opgeroepen de duurzaamheidsmaatregelen te verhogen naar minimaal een 8.

Identiek amendement

Opvallend genoeg kwam D66 mede namens ChristenUnie en GroenLinks met een vergelijkbaar amendement. Foeke Bongers (D66) vroeg het college aan te geven wat het kost als het energieverbruik van het nieuwe zwembad omlaag wordt gebracht.

Er volgde een discussie waarom beide groeperingen niet met één amendement waren gekomen. ,,We moeten zo over twee vrijwel identieke moties gaan stemmen… een schaamteloze vertoning’’, vond Suzanne Stoop (PvdA).

‘Bar fight’

CDA en D66 vlogen elkaar in de haren over de vraag waarom ze voorafgaand aan de vergadering niet tot overeenstemming waren gekomen. ,,We hebben contact gezocht om samen op te trekken, maar het is er niet van gekomen’’, herinnerde Siert Jan Lap zich. ,,Ik hoop dat er niet al te veel mensen kijken, want hier word je niet blij van’’, reageerde Foeke Bongers, die sprak over een welles-nietesverhaal.

CDA-fractievoorzitter Jan Klopman wilde van zijn collega weten wanneer D66 zijn partij benaderd had. ,,Aan de bar’’, was het antwoord van Bongers, die steeds bozer werd. ,,Zo ga je niet met elkaar om! Ik trek het me emotioneel aan wat hier gebeurt!’’

In de kiem gesmoord

De ‘bar fight’ tussen CDA en D66 werd in de kiem gesmoord door een voorstel van Jan den Boer (SP). Hij vroeg B en W de intentie van beide amendementen over te nemen, zodat de vechtende partijen hun voorstel zouden kunnen intrekken.

Wethouder Ton van Amerongen pakte die handschoen op. ,,U hebt ons opgeroepen een tandje bij te zetten op het gebied van duurzaamheid. Wij vinden die oproep sympathiek en zien het als een aanmoediging om in kaart te brengen wat de inhoudelijke en financiële consequenties zijn als we het zwembad duurzamer maken. Wij vinden beide moties zeer sympathiek.’’

CDA en D66 gingen vervolgens tijdens een schorsing samen met enkele ‘mediators’ in beraad. Na de schorsing trokken ze allebei hun motie in, waarna niets een unanieme stem vóór het zwembad meer in de weg stond.

Nieuw zwembad