DeDrontenaar.nl

Zondag, 27 september 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

30.000 euro per jaar om meer Drontenaren aan het sporten te krijgen

30.000 euro per jaar om meer Drontenaren aan het sporten te krijgen
Wethouder Ton van Amerongen van sportzaken (rechts)
Foto: ©maartenheijenk.nl (archieffoto)
Redactie: M.H.

DRONTEN - Wethouder Ton van Amerongen heeft het Sportakkoord Dronten gepresenteerd. Jaarlijks vragen de opstellers van het rapport om 30.000 euro in een poging om meer Drontenaren aan het sporten te krijgen. Sportambtenaar Latifa Bekema meldt dat dit bedrag voor 100% vergoed wordt door het Rijk.

In het Sportakkoord staat dat 46% van de inwoners van de gemeente Dronten wekelijks gebruik maakt van het sport- en beweegaanbod: „Dit percentage ligt een stuk lager dan het landelijke gemiddelde (51,3%). Er zijn in het Sportakkoord acht acties omschreven om dat percentage omhoog te krijgen.

Stempelkaart

Eén van de acties is een stempelkaart voor de jeugd, een ander is de oprichting van een sportplatform voor bestuurders. Ook is het de bedoeling om vrijwilligers, bestuurders en professionals op te leiden en bij te scholen. Voor elke actie is een budget berekend en een ‘kartrekker’ aangewezen. Het streven is om nog deze maand voor elke actie een werkgroep te formeren.

Het Sportakkoord Dronten is een vervolg op het Nationaal Sportakkoord uit 2018. Toen werden gemeenten opgeroepen om lokaal een sportakkoord te schrijven. In Dronten is dat gebeurd onder leiding van Sportservice Flevoland en in samenwerking met ruim 90 betrokkenen. „De handtekeningen onder dit Sportakkoord zijn de eerste stap om de beloften in dit akkoord waar te maken”, schrijven de gemeente en Sportservice Flevoland.

Acht actiepunten

  1. Opzetten van een fysiek sportplatform
  2. Met de sport naar de doelgroep
  3. Stempelkaart voor de jeugd
  4. Online platform voor sportaanbod, tools en vrijwilligers
  5. Activeren/promoten van sporten in Dronten
  6. De Pas van Dronten inzetten voor sport
  7. Opleiding en bijscholing voor vrijwilligers, bestuurders en professionals
  8. Veelzijdig bewegen bevorderen onder jongeren