DeDrontenaar.nl

Dinsdag, 7 juli 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Zomerenquête een jaar later | Verbouwing gemeentehuis verdeelde de raad tot op het bot

Zomerenquête een jaar later | Verbouwing gemeentehuis verdeelde de raad tot op het bot
Foto: Zomerenquête DeDrontenaar.nl 2018
Redactie: M.H.

DRONTEN - Burgemeester Jean Paul Gebben was bij zijn installatie in Dronten duidelijk: besluitvorming zoals over de 24,9 miljoen euro voor de verbouwing van het gemeentehuis, dat is uit den boze. Machtspolitiek, waarbij de coalitie unaniem vóór een voorstel stemt en de oppositie unaniem tegen, is wat de nieuwe burgemeester betreft ongewenst.

De plannen van B en W voor de renovatie van het gemeentehuis verdeelden de gemeenteraad in februari tot op het bot. De oppositie wilde nog eens goed kijken naar goedkopere opties en desnoods nieuwbouw. De coalitie van VVD, ChristenUnie en Leefbaar Dronten besloot dat het definitieve besluit niet kon wachten tot april. Met een verschil van één stem werd het voorstel van de oppositie verworpen.

Nieuwe verbindingen

Het was een opvallend besluit, omdat B en W bij hun aantreden hadden laten weten op zoek te gaan naar ‘nieuwe verbindingen’. Beslissingen zouden niet meer van bovenaf worden opgelegd.

Uitgerekend bij de grootste uitgave sinds jaren werd de mening van de inwoners echter niet gevraagd. DeDrontenaar.nl peilde die opinie wel. De 1.500 geënquêteerden lieten er geen twijfel over bestaan: 80% vond dat het gemeentehuis niet of slechts sober hoefde te worden verbouwd.

Benedenverdieping

Krijgen de inwoners dan helemaal geen inspraak? Jawel, de Drontenaren mogen na de zomervakantie meepraten over de inrichting van de benedenverdieping. B en W stelden voor om daarvoor 350.000 euro vrij te maken. Dat zou bovenop die 24,9 miljoen euro komen.

Voor dat laatste stak de gemeenteraad een stokje. Immers, wethouder Roelof Siepel (ChristenUnie) had toegezegd dat de verbouwing geen cent duurder zou worden dan 24,9 miljoen euro.

Siepel gaf vorige maand uiteindelijk zijn nederlaag toe. Hij deed de toezegging dat het gemeentebestuur alsnog gaat proberen de inspraak over de benedenverdieping en de consequenties daarvan binnen die 24,9 miljoen euro te doen.

Een driewerf neen

In deze rubriek ‘Zomerenquête een jaar later’ vragen wij ons af of het gemeentebestuur heeft geluisterd naar de mening van de inwoners. Als het gaat om de verbouwing van het gemeentehuis is het antwoord helder: een driewerf neen.

Maarten Heijenk

Zomerenquête een jaar later

Verbouwing gemeentehuis