DeDrontenaar.nl

Woensdag, 12 augustus 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Zomerenquête een jaar later | Er zijn nogal wat financiële tegenvallers als het om afval gaat

Zomerenquête een jaar later | Er zijn nogal wat financiële tegenvallers als het om afval gaat
Redactie: M.H.

DRONTEN - Als één onderwerp de gemoederen van de Drontenaren bezighoudt, dan is het wel het gemeentelijk afvalbeleid. In december gaf wethouder Jaap Oosterveld (ChristenUnie) toe dat het plaatsen van de ondergrondse containers was uitgelopen op een financieel fiasco. Dit najaar zal blijken wat de inwoners daarvan gaan merken in hun portemonnee.

Om B en W een handje te helpen bij het leggen van de zo vurig gewenste ‘nieuwe verbindingen’ met de inwoners, hield DeDrontenaar.nl vorig jaar een Zomerenquête. Tegen de 1.500 lezers gaven hun mening over een aantal actuele onderwerpen. Een jaar later kijken we wat het gemeentebestuur met de visie van de inwoners heeft gedaan.

Betalen per kg restafval

De lezers bleken heel verschillend te denken over het invoeren van een systeem, waarbij wordt betaald per kilogram restafval. Wel was het aantal voorstanders iets groter dan het aantal tegenstanders.

Vooralsnog is het gedifferentieerde tarief niet ingevoerd in Dronten. Wel moest de inmiddels afgetreden wethouder Jaap Oosterveld in december toegeven dat de plaatsing van ondergrondse containers ruim een miljoen euro duurder was uitgevallen dan begroot. De jaarlijkse kosten zijn zelfs 3x hoger.

Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing bedroeg vorig jaar 219 en dit jaar 223 euro. De gemeenteraad heeft vastgesteld dat de meeste belastingen en tarieven volgend jaar met slechts 1,7% verhoogd worden, maar over de afvalstoffenheffing is nog geen besluit genomen. Dat gebeurt pas dit najaar.

In het gemeentehuis wordt tot die tijd druk gerekend aan de kosten van de afvalverwerking. B en W schreven recentelijk dat nog niet aan te geven is of een structurele verhoging noodzakelijk is om het allemaal kostendekkend te kunnen houden.

Nogal wat tegenvallers

Bij het uiteindelijke besluit wordt niet alleen gekeken naar het fiasco van de containers. Ook wordt meegenomen dat de inkomsten van oud-papier zijn gedaald en de kosten voor het verbranden van restafval zijn gestegen.

Een andere tegenvaller in Dronten is de toegenomen vervuiling in het PMD-afval. Verder mogen luiers en incontinentiemateriaal straks niet meer in het GFT en ook dat gaat in Dronten tot hogere kosten leiden.

Maarten Heijenk

Zomerenquête een jaar later

Dossier afvalcontainers