DeDrontenaar.nl

Maandag, 6 juli 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Wethouder sluit niet uit dat er maatregelen komen tegen misbruik ondergrondse containers

Wethouder sluit niet uit dat er maatregelen komen tegen misbruik ondergrondse containers
Foto: ©maartenheijenk.nl
Redactie: M.H.

DRONTEN - Er wordt in de gemeente Dronten veel misbruik gemaakt van de ondergrondse containers voor restafval. B en W bezinnen zich op maatregelen. Betalen per klepopening of per kilogram restafval is daarbij voor wethouder Roelof Siepel (ChristenUnie) géén optie.

„Linksom of rechtsom, afval kost gewoon geld”, zegt wethouder Siepel, die morgenavond zijn voorstel voor de verhoging van de afvalstoffenheffing verdedigt in de gemeenteraad.

Daarbij is restafval voor de gemeente het duurst. Niet alleen moet er betaald worden voor het laten verbranden, maar daarnaast heft het Rijk sinds kort ook een zogenaamde ‘verbrandingsbelasting’: „Dat betekent dat we voor elke duizend kilogram die wij verbranden een paar tientjes moeten afdragen aan het Rijk.”

Moedwillige vervuiling

Er is de gemeente Dronten dus alles aan gelegen dat er geen afval in de ondergrondse containers wordt gegooid, dat er eigenlijk niet hoort. Ofwel: „Hoe voorkomen we dat mensen moedwillig allerlei vervuiling in de ondergrondse containers stoppen?”

Het is wethouder Siepel tegengevallen hoeveel misbruik er wordt gemaakt van de ondergrondse containers. „Dan hebben we het bijvoorbeeld over mensen die hun tuin aan het snoeien zijn en vijftien keer achter elkaar de klep opentrekken om hun groenafval er in te stoppen”, legt hij uit.

Andere voorbeelden: „Mensen die hun badkamer aan het verbouwen zijn en de tegeltjes maar via de ondergrondse container afvoeren. Maar we hebben het ook over mensen die met het busje van de zaak of van het eigen bedrijf rijden en die denken: dat afval gooi ik in de ondergrondse container, dan ben ik er van af.”

Eventueel boetes

De gemeente wil de inwoners beter voorlichten over wat er wel en niet in de containers mag en wat de consequenties van vervuiling zijn. Daarnaast denkt de wethouder ook na over mogelijkheden om bijvoorbeeld boetes uit te delen: „Op basis van de wet milieubeheer kan er op dat terrein een heleboel.”

Ook wil hij kijken naar de mogelijkheden die de containers zelf bieden. „We zouden kunnen voorkomen dat er bewust en heel vaak kort achter elkaar gestort wordt.” Roelof Siepel wil deze mogelijkheid bespreken met de gemeenteraad en wil er tijdens een aantal inloopavonden over in gesprek met de inwoners.

We controleren niets

Aan welke beperkingen voor het gebruik van de containers denkt hij? „Dat weet ik nog niet precies”, antwoordt de wethouder, „Op dit moment kunnen de ondergrondse containers onbeperkt gebruikt worden. We controleren niets: we weten niet dat jij het bent, we weten niet hoe vaak je stort, we weten niet waar je stort.”

„Het enige dat we bij de ondergrondse containers meten is: hoe vaak gaat de klep open. Na een x-aantal keren denkt het systeem: hij zal wel bijna vol zitten, er moet een vrachtwagen naartoe om ‘m te legen. We weten dus niet of dat of dat honderd buren zijn geweest of dat het één iemand is geweest.”

Dossiers