DeDrontenaar.nl

Zondag, 9 augustus 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Wethouder Dirk Minne Vis overleeft ‘motie van treurnis’ van de oppositie

Wethouder Dirk Minne Vis overleeft ‘motie van treurnis’ van de oppositie
Wethouder Dirk Minne Vis (CDA)
Foto: © Eelco Lindhout
Redactie: M.H.

DRONTEN - CDA-wethouder Dirk Minne Vis heeft vanavond een ‘motie van treurnis’ van vier fracties uit de gemeenteraad van Dronten overleefd. GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie hebben samen 10 van de 27 zetels en zij kregen geen steun van de andere fracties.

Het ging vanavond in de gemeenteraad over de Wet Markt en Overheid. Die wet zorgt ervoor dat de overheid geen oneerlijke concurrent is van het bedrijfsleven, behalve als het om ‘economische activiteiten van algemeen belang’ gaat.

Met name de PvdA en GroenLinks hebben er het afgelopen jaar meermalen op aangedrongen zwembad Overboord op die lijst van economische activiteiten te zetten. De wethouder heeft dat steeds geweigerd.

Aphrodite's Thermen

De zaak werd recentelijk actueel, doordat Aphrodite's Thermen een klacht indiende bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Het bedrijf uit Dronten meent oneerlijke concurrentie te ondervinden van Overboord en het ACM neemt die klacht zeer serieus.

Het was vanavond voor GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie een bevestiging dat ze het al die tijd bij het rechte eind hebben gehad.

Toezegging

De wethouder deed de toezegging dat het zwembad alsnog op de lijst wordt geplaatst, mocht het ACM daarom vragen. Het was voor de oppositie niet voldoende.

,,Het is een moeizaam proces geweest’’, zei Paul Vermast (GroenLinks) toen hij aan het eind van de beraadslagingen mede namens de drie anderen de motie van treurnis indiende, ,,Veel van de onduidelijkheid heeft te maken met een breed gevoelde onwil van de wethouder om de inbreng vanuit de raad serieus te nemen. Door het optreden van de wethouder is het vertrouwen geschaad.’’

Verbaasd

De rest van de gemeenteraad had wèl vertrouwen in de wethouder. Jan Klopman (CDA) toonde zich verbaasd over de motie ‘na alle toezeggingen en inspanningen die de wethouder heeft gedaan’: ,,Er is ons inziens zeker geluisterd naar de oppositie. Wij snappen niet helemaal het politieke belang van deze motie.’’ Jan den Boer (SP) deelde die verbazing: ,,Ik snap hier geen jota van.’’

De nieuwe VVD-fractievoorzitter Irene Korting vindt dat het college altijd wel degelijk zorgvuldig, goed en adequaat op de vragen van met name Suzanne Stoop (PvdA) heeft gereageerd: ,,Het kan zo zijn dat het antwoord u niet heeft aangestaan, maar desondanks zijn de juiste stappen gezet.’’

Doordat ook Leefbaar Dronten de motie van treurnis niet zag zitten, werd deze weggestemd.