DeDrontenaar.nl

Zondag, 5 juli 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

VIDEO | Wel of niet betalen per kilo restafval in Dronten: „Eerst intern bekijken”

Redactie: M.H.

BIDDINGHUIZEN - De bevolking van Dronten is er nog niet uit of betaling per kilogram restafval moet worden ingevoerd in Dronten: 48% is vóór, 35% is tegen. Het nieuwe college van B en W heeft nog geen beslissing genomen: „We zijn pas 31 mei geïnstalleerd, we moeten goed de plussen en minnen op een rij zetten voor we het gaan doen”, zegt wethouder Jaap Oosterveld (ChristenUnie).

B en W hielden vrijdag een barbecue in Biddinghuizen om ‘nieuwe verbindingen’ te leggen met de inwoners. DeDrontenaar.nl maakte van de gelegenheid gebruik om de resultaten van onze zomerenquête te overhandigen. Daarbij legden we alle wethouders een vraag voor uit hun portefeuille.

Dossier restafval

Zomerenquête

Wie veel restafval heeft betaalt meer, wie weinig heeft betaalt minder

Helemaal eens

27%

Eens

21%

Neutraal

17%

Oneens

17%

Helemaal oneens

18%
Zie ook de volledige uitslag van de zomerenquête van DeDrontenaar.nl.

Verkiezingsbeloften

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 reageerden de politieke partijen op de stelling: Wie veel restafval heeft betaalt meer, wie weinig heeft betaalt minder.

GroenLinks - helemaal eens

Wie zijn afval goed scheidt, mag minder gemeentelijke belasting betalen. Bovenop een laag basistarief wordt per kilo restafval een extra bedrag gerekend, met een vrijstelling van de eerste 100 kilo. Goed gedrag mag beloond worden!

ChristenUnie - helemaal eens

‘De vervuiler betaalt’ is een mooi principe. Daarbij moet wel rekening worden gehouden met de grootte van een huishouding. Ook huishoudens die door bijvoorbeeld medische bijzonderheden extra afval hebben willen we niet extra belasten.

CDA - eens

Het principe ‘de vervuiler betaalt’ is een effectieve methode om restafval terug te brengen, blijkt uit onderzoek. In Dronten zijn we al jaren goed op weg met het scheiden van afval. Toch wordt de landelijke norm nog niet gehaald.

D66 - eens

D66 is voorstander van de vervuiler betaalt. In de raad is echter afgesproken eerst de ervaringen van het scheiden van afval via de ondergrondse containers af te wachten.

Leefbaar Dronten - neutraal

Leefbaar Dronten vindt de tarieven voor afvalinzameling passend. Via de nieuwe ondergrondse containers kan men restafval naar eigen inzicht en behoefte afleveren. Extra kosten berekenen is in Dronten vooralsnog niet noodzakelijk.

PvdA - neutraal

De vervuiler betaalt, dat klinkt goed. Er kleven ook gevaren aan. Waarom betalen als het gratis kan in het bos?. Het vereist sociaal gedrag en solidariteit van iedereen in de gemeente. Zwerfvuil ligt op de loer. Mensen met minder inkomen dan 120% van het minimum loon moeten iets gecompenseerd worden.

VVD - neutraal

Niemand gooit graag iets weg en veel inwoners van de gemeente Dronten scheiden hun afval al goed. De VVD steunt daarom de verlaging van de afvalstoffenheffing. Dat is goed voor milieu én portemonnee. Verschil in tarieven is hiermee nu niet nodig.

SP - oneens

Als je door omstandigheden toevallig wat meer afval hebt dan anderen, zou je daar niet voor beboet moeten worden. Moeten betalen voor restafval werkt zwerfafval en ongelijkheid in de hand. Wat de SP betreft dus geen optie.