DeDrontenaar.nl

Dinsdag, 26 mei 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Verbouwing gemeentehuis sober en doelmatig: „Geen gouden kranen, toeters en bellen”

Verbouwing gemeentehuis sober en doelmatig: „Geen gouden kranen, toeters en bellen”
Danieke van Baal (GroenLinks)
Foto: ©maartenheijenk.nl
Redactie: M.H.

DRONTEN - „We willen sober en doelmatig zijn”, zegt wethouder Jaap Oosterveld over de 24,9 miljoen euro die hij nodig acht voor de verbouwing van het gemeentehuis van Dronten, „We hebben het niet over gouden kranen, toeters en bellen. Het gaat om modern werkgeverschap en mensen die in een moderne organisatie hun werk moet kunnen verrichten.”

De gemeenteraad van Dronten boog zich gisteravond tijdens een commissievergadering over de geplande verbouwing van het gemeentehuis. Conclusies werden er nog niet getrokken. Dat gebeurt later deze maand, als de gemeenteraad de definitieve beslissing neemt.

Besloten bijeenkomst

Opvallend was, dat er tijdens de openbare vergadering voortdurend werd verwezen naar een bijeenkomst van maandag. Daar heeft de gemeenteraad in beslotenheid informatie gekregen over de verbouwplannen. Voor buitenstaanders werd het daardoor gisteren niet duidelijk welke alternatieve scenario’s er zijn, wat deze inhouden en hoe hoog de kosten zijn.

Niets doen is geen optie

Dàt er iets moet gebeuren, daar was iedereen het gisteren over eens. Foeke Bongers (Leefbaar Dronten): „De noodzaak om dit gebouw eens op te frissen wordt breed onderkend.” Andere partijen deden uitspraken als ‘er moet echt wat gebeuren’ (Marianne Witteveen, ChristenUnie) en ‘niets doen is geen optie’ (Danieke van Baal, GroenLinks).

Verschillende fracties hikken echter tegen de hoge kosten aan. Marianne Witteveen: „Is dat nodig? Kunnen we dat verantwoorden? Wij hadden graag wat te kiezen gehad.” Danieke van Baal: „Wij zijn heel erg geschrokken van die 24 miljoen. Wij hebben het gevoel dat er heel erg ruim begroot is.”

Tom de Kruijff (SP): „Ik ben met stomheid geslagen. Een bedrag van 24 miljoen euro is voor de normale inwoner van Dronten niet te begrijpen.” Hij wees erop dat de gemeente Leusden een heel nieuw gemeentehuis heeft laten bouwen voor 9 miljoen euro.

Nieuwbouw

Het CDA wilde meer transparantie over de keuze voor een ingrijpende verbouwing boven nieuwbouw. Dinand Ekkel: „Onze indruk is, dat er snel is voorgesorteerd op deze optie.” Ook de VVD en D66 willen meer informatie over de mogelijkheid van nieuwbouw op de huidige locatie aan het Meerpaalplein of een andere locatie.

Lazise Hillebregt (D66) vroeg zich af welke risico’s de gemeente loopt: „Hebben we voldoende informatie om deze afweging te kunnen maken en zijn we voldoende op de hoogte van de risico’s? Mijn antwoord is: nee, nog niet helemaal.”

Het enige scenario

Wethouder Oosterveld antwoordde dat hij zich breed heeft laten informeren, maar dat verbouwing voor het college het enige scenario is: „Juist omdat dit gemeentehuis heel veel kansen biedt.” De insteek is volgens de wethouder dat het gebouw na de verbouwing ‘toekomstbestendig’ moet zijn: „We moeten er 30 jaar mee vooruit kunnen.”

Zijn collega van financiën, Ton van Amerongen (VVD), deed de toezegging dat B en W vóór de raadsvergadering met een risicoanalyse komen. Hij gaf ook ter overweging dat de energiebesparende maatregelen straks een voordeel van 80.000 euro per jaar gaan opleveren.

Communicatie met inwoners

Verschillende raadsleden waren ontevreden over de communicatie met de inwoners. Foeke Bongers (Leefbaar Dronten): „Die vragen zich af: wat word ìk er beter van?” Hij werd gerustgesteld door Jaap Oosterveld: „Wij zullen verbinding zoeken om iedereen er bij te betrekken, zodat de inwoner het gevoel heeft: dit is het huis ook van mij.”

De wethouder benadrukte dat het niet alleen om bakstenen gaat: „Het gaat veel dieper. Het gaat om: hoe stel je je op, hoe ga je met elkaar om. Dat wordt allemaal meegenomen.”

Verbouwing gemeentehuis