DeDrontenaar.nl

Donderdag, 6 augustus 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Tijdelijke studentenhuizen bij woonwijken, op bedrijfsterreinen en in leegstaande panden

Tijdelijke studentenhuizen bij woonwijken, op bedrijfsterreinen en in leegstaande panden
De in 2019 geplaatste studentenkamers op de campus.
Foto: ©maartenheijenk.nl
Redactie: M.H.

DRONTEN - Er dreigt in Dronten een groot tekort aan studentenkamers. De gemeente zoekt de oplossing behalve in grootschalige nieuwbouwlocaties ook in stapelbare mobiele units: „Tijdelijke huisvesting van studenten is mogelijk aan de randen van woonwijken, op bedrijfsterreinen en in leegstaande panden.”

B en W hebben de behandeling van hun visie op huisvesting van studenten en arbeidsmigranten uitgesteld tot mei. Wel is er een concept op die visie gepubliceerd. Daarin wordt de verwachting uitgesproken dat het tekort aan studentenkamers oploopt tot 366 in het jaar 2023.

Polen op de campus

Vanaf 2023 ontstaat er een nieuwe situatie. Op de campus wonen nu namelijk 270 'Polen'. De vergunning voor die huisvesting loopt op 1 mei 2023 af. Vanaf dat moment kunnen hier misschien weer studenten worden ondergebracht. Het is één van de redenen, waarom marktpartijen op dit moment niet happig zijn om nieuwe studentenwoningen te bouwen.

„Het komt moeizaam van de grond, omdat investeerders een risico zien”, aldus de door het bureau Twynstra Gudde opgestelde conceptnota. Het afgelopen jaar bleek dat er zelfs voor het bouwen van 50 tijdelijke units op de campus weinig enthousiasme was. De investeerder wilde de units (zie foto) er pas neerzetten toen de christelijke hogeschool een huurgarantie afgaf.

Grootschalige accommodaties

De conceptvisie constateert dat de gemeente graag wil meewerken aan de bouw van 366 kamers: „Als de marktpartijen toekomst zien in het bouwen van studentenwoningen, dan wil de gemeente dat faciliteren.”

De gedachten gaan uit naar grootschalige accommodaties voor maximaal 300 personen. Daarbij wordt wel meteen gezegd dat een tè hoge concentratie van studentenhuizen binnen de bebouwde kom onwenselijk is. Alleen voor de campus geldt een uitzondering.

Nog geen exacte locatie

De gemeente noemt nog geen exacte locaties. Wel meldt de nota dat vanuit de studentenflats de hogeschool, het centrum en de voorzieningen goed bereikbaar moeten zijn. Er wordt aan toegevoegd dat de buurt betrokken wordt bij de plannen.

Om het voor investeerders aantrekkelijk te maken, overweegt de gemeente om de verhuur van kamers aan niet-studenten toe te staan. Dit kan dan alleen als er in de toekomst leegstand ontstaat omdat er te weinig studenten zijn.

Studentenhuisvesting