DeDrontenaar.nl

Dinsdag, 22 september 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Raad Dronten zoekt eensgezind naar ‘trucs’ om toch besluiten te kunnen nemen

Raad Dronten zoekt eensgezind naar ‘trucs’ om toch besluiten te kunnen nemen
Paul Vermast (GroenLinks)
Foto: © Jennifer Sauer
Redactie: M.H.

DRONTEN - De gemeenteraad van Dronten is eensgezind op zoek naar mogelijkheden om de komende periode toch besluiten te kunnen nemen. De raadsvergadering van deze maand vervalt. Voor volgende maand wordt er serieus gedacht aan een schriftelijke commissievergadering en vervolgens een raadsvergadering met alleen de acht fractievoorzitters.

„We willen toch het besluitvormingsproces zo goed mogelijk laten doorgaan”, zegt Paul Vermast (GroenLinks) in zijn functie als plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad.

Doorgaan

Vermast beseft dat de coronacrisis misschien wel tot het zomerreces duurt. Hij vindt dat het werk in de tussentijd zoveel mogelijk moet doorgaan. Als willekeurig voorbeeld noemt hij de plannen voor Swifterbant-zuid: „Je kunt zeggen: dat zetten we in de ijskast en we zien in het najaar wel verder. Maar dan verlies je zó veel tijd. Als je dat op een democratisch verantwoorde manier ook schriftelijk kunt doen, is het in het algemeen belang dat dit soort besluiten doorgaan.”

Volgens Paul Vermast zijn de acht fracties eensgezind op zoek naar oplossingen om tot besluiten te komen. Hij vertelt dat het daarbij om praktische maatregelen gaat en dat er onder de fracties geen enkele behoefte is om voor politiek gewin te gaan: „Daar zijn het de tijden niet naar.”

Schriftelijke vergadering

Het huidige plan is om de commissievergadering van april schriftelijk te doen, gespreid over een aantal dagen: „We zetten op papier wat we vinden van onderwerpen en gaan op papier op elkaar reageren. Dat wordt allemaal online geplaatst, waardoor het ook openbaar is.”

In deze schriftelijke vergadering worden de besluiten voorgekauwd. De aansluitende raadsvergadering kan zich dan wellicht beperken tot het stemmen over de besluiten. In principe moet meer dan de helft van de raadsleden daarbij aanwezig zijn. Het idee is om voor de woensdag een vergadering uit te schrijven, waar niemand naartoe gaat. Vervolgens wordt er voor de dag erna een nieuwe vergadering belegd. De wet zegt dat daar dan volstaan mag worden met de aanwezigheid van één vertegenwoordiger per fractie.

„Op dit moment is er binnen de wettelijke mogelijkheden geen andere oplossing dan dat de fractievoorzitters toch fysiek bij elkaar komen”, weet Paul Vermast. Hij wijst erop dat de raadszaal groot genoeg is om de onderlinge afstand van minimaal 1,5 meter in acht te houden.

Zoektocht

Hoe de gemeenteraad de komende periode precies tot besluiten gaat komen, blijft volgens Vermast een zoektocht. Zo moet er onder andere nog een oplossing worden gevonden voor inwoners die de gemeenteraad willen toespreken.

Als het aan Paul Vermast ligt, worden ook politiek gevoelige onderwerpen gewoon op de agenda gezet: „Want de democratie moeten we in stand houden, ook onder deze omstandigheden. Als het lastig is, dan wordt het maar lastig, het is niet anders.”

Coronavirus