DeDrontenaar.nl

Zondag, 12 juli 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Raad doet nog geen uitspraken over ‘Polenhotel-rel' Morinel

Raad doet nog geen uitspraken over ‘Polenhotel-rel' Morinel
De raadszaal stroomt leeg na de behandeling van de Morinel-rel
Foto: ©maartenheijenk.nl
Redactie: M.H.

DRONTEN - De gemeenteraad heeft zich vanavond nog niet duidelijk voor of tegen de komst van arbeidsmigranten naar De Morinel 31/33 uitgesproken. Duidelijk werd wel dat er verschillen van mening zijn over het antwoord op de vraag of dit ‘Polenhotel’ binnen het beleid van de gemeente past.

Een groot aantal omwonenden was bij de raadsvergadering aanwezig. Zij kregen geen harde toezeggingen. Na de behandeling van het agendapunt stroomde de tribune meteen leeg.

Intentie om mee te werken

,,Het college heeft de intentie om eraan mee te werken’’, zei wethouder Nico Verlaan op vragen van het CDA en de VVD. Hij wees erop dat het college over de wijziging van het bestemmingsplan niet hoeft te overleggen met de gemeenteraad.

Bernd Rosing (VVD) gaf de wethouder het advies om “gezien de maatschappelijke onrust” wèl in overleg te gaan met de raad.

Discussie afgekapt

André Schuuring was het met de wethouder oneens of dit ‘Polenhotel’ past binnen het door de gemeenteraad vastgestelde beleid. Afgaande op de discussie tussen Schuuring en Verlaan (beiden CDA) is dat beleid voor tweeërlei uitleg vatbaar. Burgemeester Aat de Jonge kapte de discussie daarover echter af: ,,Er ligt nog helemaal geen aanvraag, we weten nog niets.’’

Nico Verlaan was het daarmee eens: ,,Laten we eerst even afwachten totdat we de aanvraag binnenkrijgen, dan kunnen we het daarna toetsen aan de beleidsregels.’’ Het feit dat het college aan de ondernemer al wel heeft laten weten dat de intentie bestaat om mee te werken, was volgens Verlaan helemaal niet zo bijzonder: ,,Iemand is zich aan het oriënteren en dan is het heel gebruikelijk dat hij de vraag stelt of de gemeente wil meewerken.’’

De wethouder zei dat de gemeente allerlei eisen kan stellen aan de ondernemers, bijvoorbeeld over het toezicht en het beheer. Ook een regeling voor het schadeloos stellen van de buren kan in die eisen worden opgenomen: ,,Want als wij vinden dat dit een algemeen belang dient, dan mogen we de rekening daarvan niet bij een paar omwonenden neerleggen.’’

Onbekend maakt onbemind

De overige raadsfracties hielden zich buiten de discussie, al zei Suzanne Stoop (PvdA) wel dat de commotie haar geraakt heeft: ,,Onbekend maakt onbemind en misschien zijn al die zorgen die nu leven helemaal niet nodig.’’

Lees ook: