DeDrontenaar.nl

Woensdag, 15 juli 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

‘Polen’ moeten weg van vakantieparken, maar Dronten wil eerst andere huisvesting realiseren

‘Polen’ moeten weg van vakantieparken, maar Dronten wil eerst andere huisvesting realiseren
Vakantiewoningen in Biddinghuizen.
Foto: ©maartenheijenk.nl
Redactie: M.H.

DRONTEN - De gemeente Dronten is zich ervan bewust dat er te weinig huisvesting is voor arbeidsmigranten. Pas als dat tekort is weggewerkt, wordt er overgegaan op handhaving bij illegale bewoning in recreatiewoningen en vakantieparken.

Van ongeveer 744 tijdelijke arbeidsmigranten weet de gemeente Dronten waar ze wonen. Het grootste deel van hen woont aan de Visvijverweg en op de campus van de Aeres Hogeschool. In haar rapport over de huisvesting van arbeidsmigranten erkent bureau Twynstra Gudde dat van een ander deel van de ‘Polen’ onbekend is waar ze wonen.

Handhaven

„Onbekende huisvesting voltrekt zich waarschijnlijk op agrarische percelen en in recreatiewoningen”, aldus het conceptrapport van de gemeente. De gemeente is geen voorstander van huisvesting in recreatiewoningen en op vakantieparken. Voordat daar tegen wordt opgetreden, wil de gemeente echter eerst het woningaanbod voor ‘Polen’ groter maken.

„Op het moment dat dat gerealiseerd is, is er geen noodzaak voor de arbeidsmigranten om de illegaliteit in te duiken”, aldus het rapport, „Op dàt moment wordt handhaving een goed instrument. Juist dan kan er een alternatief worden geboden voor illegaliteit.”

Legale huisvestingslocaties tijdelijke arbeidsmigranten

  • Visvijverweg: 300
  • Campus: 270
  • De Morinel: 48
  • Professor Zuurlaan: 46
  • Woonwijken: circa 80