DeDrontenaar.nl

Vrijdag, 10 april 2020

Dagelijks online, elke 2e maandag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Opnieuw heel nieuw plan voor Meerpaalplein: omvormen tot badkuip voor opvang regenwater

Redactie: M.H.

DRONTEN - Er is in Dronten veel en lang gediscussieerd over het Meerpaalplein. Uiteindelijk werd het plein opgeknapt voor een half miljoen euro. Nog geen drie jaar later ligt er in opdracht van de gemeente alweer een heel nieuw plan. Nu zou het een ‘waterplein’ moeten worden, een soort badkuip voor de opvang van regenwater bij extreme buien.

Als de klimaatverandering doorzet en de regenbuien heftiger worden, ontstaat er een probleem in het centrum van Dronten. Het water stroomt dan naar het laagst gelegen gebied: de Aakstraat en het gedeelte ten westen van De Meerpaal. In de meest extreme situatie komt daar 50 centimeter water te staan.

Aakstraat

Het regenwater uit het centrum wordt in de huidige situatie via de riolering afgevoerd naar De Zate. Bij enorme stortbuien biedt het vergroten van de ondergrondse leidingen geen soelaas voor de Aakstraat. Daarom wordt verlaging van het Meerpaalplein nu als oplossing gezien. Hier kan bij extreme buien tot ruim 1.200 kuub water tijdelijk worden opgeslagen.

Eén en ander staat in een rapport van de Antea Group uit Almere, geschreven in opdracht van de gemeente Dronten. Het gemeentebestuur wil voorbereid zijn op klimaatveranderingen en heeft daarom onderzoek laten doen naar de verwerking van het hemelwater in de dorpen.

De onderzoekers stuitten daarbij op het probleem in het centrum van Dronten en noemen het creëren van een ‘waterplein’ als mogelijke oplossing. Op verzoek van de gemeente is dit idee verder uitgewerkt.

Grote stenen vlakte

De Antea Group kan de schoonheid van het recentelijk gerenoveerde Meerpaalplein niet waarderen. „Nu is het plein vooral een grote stenen vlakte”, zo motiveren zij hun plan voor de verbouwing. De onderzoekers voorspellen dat de badkuip positief is voor de uitstraling van het plein.

Volgens het rapport wordt het Meerpaalplein als waterplein aantrekkelijker, multifunctioneler en geeft de gemeente hiermee het goede voorbeeld als het gaat om maatregelen tegen de klimaatverandering. Bovendien verwachten ze dat het niet ten koste gaat van de markt en andere evenementen.

Hol in plaats van bol

Concreet moet het plein in het nieuwe plan hol worden in plaats van bol. Momenteel is het midden ’t hoogst en loopt het water dus naar de zijkanten weg. Antea Group wil het midden 50 centimeter verdiepen. Daarbij gaat het om het gedeelte tussen de nu reeds aanwezige twee treden aan de zuidzijde (de kant van De Rede) tot net binnen de bomenrij aan de noordzijde (de kant van Suydersee).

Ook noemen ze de mogelijkheid om het plein in segmenten op te delen. Pas wanneer het ene segment vol is, stroomt het water dan naar de volgende ‘bak’. Zo blijven de droge delen van het plein bruikbaar voor andere activiteiten.

Alleen bij extreme buien

Voorgesteld wordt om het plein te vullen met het hemelwater van de omliggende daken. Daarbij gaat het vooral om de daken van De Meerpaal en winkelcentrum Suydersee.

Het waterplein treedt in het plan van de Antea Group alleen in werking bij extreme plensbuien. Bij een normaal regenbuitje kan het water gewoon via het rioolstelsel worden afgevoerd: „Dit zorgt ervoor dat niet na elke kleine regenbui het plein hoeft worden schoongeveegd.”

Video Meerpaalplein