DeDrontenaar.nl

Woensdag, 5 augustus 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

„Niet op elke hoek van de straat een Boa om mensen die hun hond uitlaten te bekeuren”

„Niet op elke hoek van de straat een Boa om mensen die hun hond uitlaten te bekeuren”
Burgemeester Jean Paul Gebben
Foto: ©maartenheijenk.nl
Redactie: M.H.

DRONTEN - Als het aan burgemeester Jean Paul Gebben ligt, krijgt de gemeente Dronten meer buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s). Hij vindt dat deze handhavers nodig zijn om problemen adequaat, gestructureerd en preventief aan te pakken en om de leefbaarheid en veiligheid te vergroten.

De gemeente is tegelijkertijd bezig met een flinke bezuinigingsronde (in jargon ‘herijking’). Is het één met het ander te rijmen. DeDrontenaar.nl vroeg het aan de burgemeester.

4,5 extra Boa’s, zijn ze vergeten u te vertellen dat er een herijking plaatsvindt?
Jean Paul Gebben: „Dit zìt gewoon in de herijking. Een herijking kan twee kanten opgaan.”

Waarom is het zo belangrijk dat er extra Boa’s komen?
„De gemeente Dronten heeft ruim 40.000 inwoners en 334 vierkante kilometer. Als je beleid maakt, moet je handhaven en zorgen dat daar mensen - capaciteit - voor is.”

Er wordt op dit moment te weinig gehandhaafd?
„Dat denk ik wel.”

Waar blijkt dat uit?
„Uit het feit dat we maar twee mensen hebben op 334 vierkante kilometer, 40.000 inwoners en drie dorpen plus Ketelhaven. Dat kunnen ze niet behappen, dat is gewoon een optelsom.”

Wat voor zaken blijven er liggen?
„We hebben een quick scan gedaan en op dit moment wordt er expliciet gekeken: waar voldoet het wel en waar nog niet? Maar je kunt het zelf bedenken: het gaat over parkeren, huisvuil dat te lang aan de straat staat, overlast van jongeren, geluidsoverlast. Er zijn zó veel dingen waarop je zou kunnen handhaven, maar wat op dit moment niet gebeurt omdat er geen capaciteit voor is.”

Hoeveel Boa’s is dan voldoende?
„Dat is een politieke keuze. Als je zegt: we moeten op àlles handhaven waar beleid op gemaakt is, dan zouden er 50 of 60 handhavers bij moeten. Maar in zo’n samenleving willen we niet leven.”

Dus ook met 4 of 5 extra Boa’s blijft er nog veel werk liggen?
„Dat klopt, ook dan kun je niet alles doen. Dan heb je er vijftig nodig. Of honderd. Maar we willen niet op elke hoek van de straat een handhaver of een Boa neerzetten om mensen die hun hond uitlaten te bekeuren."

Actuele ontwikkelingen

In een brief aan de gemeenteraad somt de burgemeester een aantal actuele ontwikkelingen op waaraan hij het hoofd wil bieden:

  • Toename ondermijning (drugs)criminaliteit
  • Openbare orde problematiek rondom verwarde personen
  • huisvestingsoverlast en problematiek (illegaal gebruik kamergewijze verhuur)
  • Landelijke aanpak adreskwaliteit (kwaliteit en registratie van adressen verbeteren om oneigenlijk ondermijnend gebruik te voorkomen)
  • Dieren-overlast/welzijn
  • Problematiek ten gevolge van de verharding van de maatschappij
  • Ergernissen en overlast (hondenpoep)
  • Omgevingswet