DeDrontenaar.nl

Donderdag, 16 juli 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Koning Willem III verplicht ambtsketen, Jean Paul Gebben legt ‘m af: „Het was warm”

Koning Willem III verplicht ambtsketen, Jean Paul Gebben legt ‘m af: „Het was warm”
De burgemeester aan 't eind van de vergadering.
Foto: screenshot gemeente Dronten
Redactie: M.H.

DRONTEN - Het dragen van de ambtsketen door de burgemeester tijdens gemeenteraadsvergaderingen is niet alleen een traditie. Het is ook een verplichting, vastgelegd in een Koninklijk Besluit uit 1852. Burgemeester Jean Paul Gebben van Dronten legde donderdag tijdens de raadsvergadering zijn 'ketting' af. Als Koning Willem III nog geleefd had, was de burgemeester deze week waarschijnlijk op het matje ten paleize geroepen, schreef het blad Binnenlands Bestuur enkele jaren geleden over een vergelijkbaar voorval.

Bij het begin van de raadsvergadering had burgemeester Jean Paul Gebben donderdagavond nog een colbert aan en droeg hij zijn ambtsketen. Tijdens een betoog van Danieke van Baal (GroenLinks) over de huisvesting van studenten en arbeidsmigranten legde hij z'n keten af, zo blijkt uit de videonotulen. De gemeenteraad werd daarover niet geïnformeerd.

Willem III

Het dragen van de amtsketen tijdens gemeenteraadsvergaderingen is vastgelegd in het Koninklijk Besluit uit 1852, getekend door koning WIllem III. Dit besluit geldt nog steeds en het is derhalve een verplichting.

Volgens Binnenlands Bestuur worden overtredingen in de praktijk gedoogd: „Voor zover bekend staan er geen sancties op en wordt de vergadering evenmin ongeldig verklaard."

Warm

De gemeenteraad vergaderde donderdag digitaal en alleen de burgemeester en de griffier zaten in de tijdelijke raadszaal in De Meerpaal. „U wilt niet weten hoe blij u bent dat u thuis zit in plaats van in De Meerpaal. Het is hier on-waar-schijnlijk heet”, verzuchtte de burgemeester aan het eind van de avond, „Het is mijn eerste raadsvergadering in elf jaar waar ik als voorzitter niet een stropdas om heb. Zó warm is het hier!”

Gevraagd naar een reactie of toelichting over de ambtsketen reageert de burgemeester na twee dagen via een woordvoerster kortaf. Hij laat weten dat het warm was in de zaal en dat hij daarom zijn jasje heeft uitgedaan: „Zijn ambtsketen lag naast hem op de tafel."

Artikel 2 Koninklijk Besluit 1852:

De burgemeester draagt de onderscheidingsteekenen, wanneer hij:

  • voorzit in de vergadering van den Raad;
  • ingeval van brand, of van oproerige beweging, van zamenscholing of andere stoornis der openbare orde zich in het openbaar vertoont;
  • uit krachte van de artikelen 172 tot en met 175 van de Gemeentewet, of van eenige andere wetpersoonlijk in het openbaar bevelen geeft;
  • bij plegtige gelegenheden namens de gemeente opkomt.

Het begin van de vergadering.