DeDrontenaar.nl

Zaterdag, 19 september 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Inspraak van inwoners over begroting wordt hoofdpijndossier: B en W stellen ’t opnieuw uit

Inspraak van inwoners over begroting wordt hoofdpijndossier: B en W stellen ’t opnieuw uit
Burgemeester Jean Paul Gebben.
Foto: ©maartenheijenk.nl
Redactie: M.H.

DRONTEN - De gemeente Dronten worstelt met de inspraak van inwoners over de financiën. Vorige maand zeiden de twee grootste fracties in de gemeenteraad, dat ze de gemeentelijke enquête onder de bevolking over de komende bezuinigingsronde niet al te serieus nemen. En deze maand stellen B en W de behandeling van inwonersideeën voor de begroting van 2020 opnieuw uit.

„We vinden niet dat je er extreem zwaar aan moet tillen”, zei VVD-raadslid Barry Hoogezand vorige maand over de mening van de inwoners over de komende bezuinigingsronde. Ferdinand Zomerman (CDA) liet zich in soortgelijke bewoordingen uit: „Wij willen u voorstellen er niet te veel waarde aan te hechten."

Ideeënmarkt

Ondertussen zitten B en W nog steeds in de maag met de ideeën van inwoners, die zijn ingediend voor de begroting van 2020. In maart 2019 hield het gemeentebestuur een ideeënmarkt. Dat gebeurde nog met de gedachte dat er geld te verdelen was. 46 bewoners en instantie dienden hun verlanglijstje in.

De gemeenteraad maakte al snel een top tien van de ingediende ideeën. Sindsdien is de beslissing over hoe het geld te verdelen keer op keer uitgesteld. De gemeenteraad was het wachten in september zat en gelastte B en W om vóór 1 januari duidelijkheid te geven.

Opnieuw uitstel

Burgemeester Jean Paul Gebben zei in november dat het februari zou worden. Voor deze maand staat het echter nog steeds niet op de agenda van de gemeenteraad. De verwachting is nu dat maart wordt, meldt een woordvoerder van de gemeente desgevraagd.

Overigens gaat het volgende maand slechts over één ton. De burgemeester zei bij de begrotingsbehandeling al, dat er geen geld opzij is gelegd voor de ingediende plannen. De indieners moeten het doen met een potje van 100.000 euro, dat op initiatief van GroenLinks was uitgetrokken voor het jaar daarvoor.

De 46 ingediende ideeën

Voorlopige top tien van de gemeenteraad

 1. Aantrekkingskracht Van Veldhuizenbos vergroten. (22 pnt.)
 2. Regiegroep oprichten over burgerparticipatie. (20 pnt.)
 3. Een structureel aanbod van natuureducatie voor de basisscholen. (19 pnt.)
 4. Opstarten van pleegoudernetwerken. (14 pnt.)
 5. Aanleggen van een fiets- en voetbrug over de Lage Vaart. (12 pnt.)
 6. Odensehuis meer onder de aandacht brengen. (9 pnt.)
 7. Leegstaande winkelpanden tegen een symbolisch bedrag verhuren aan starters. (8 pnt.)
 8. Trappen tussen terrein Flevo-scouts en Wisentbos. (7 pnt.)
 9. Zwemles voor iedereen. (7 pnt.)
 10. Opzetten van de stichting leergeld Dronten voor kansarme kinderen. (6 pnt.)

Minder kansrijke ideeën

 1. Sporthal bouwen bij Het Perron. (5 pnt.)
 2. Onderzoek naar ‘tweede branche’ voor winkels. (5 pnt.)
 3. Woningen voor mensen met een jaarinkomen onder de € 20.000, vooral in Swifterbant. (4 pnt.)
 4. Pauzegebouw voor creativiteit met persoonlijke aandacht. (4 pnt.)
 5. Maatregelen voor fietsers Biddingweg. (3 pnt.)
 6. Burgers en verenigingen ondersteunen bij energietransitie. (3 pnt.)
 7. Verbod op het oplaten van ballonnen. (3 pnt.)
 8. Het oprichten van een kunstenaarscollectief. (2 pnt.)
 9. Verlichting voetgangerspad bij Ichthus College. (2 pnt.)
 10. Optreden tegen auto’s, fietsen en bromfietsen in Suydersee. (2 pnt)
 11. Samenwerking en verbinding tussen zowel de informele als formele organisaties. (2 pnt.)
 12. Aanpassen van De Steiger of het bouwen van een nieuwe sporthal in Swifterbant. (1 pnt.)
 13. Opknapbeurt kleedruimtes en herstel peuterbadje zwembad Swifterbant. (1 pnt.)
 14. Geluidswerende maatregelen langs de Biddingringweg. (1 pnt.)

Nul punten

 1. Ontwikkel het tuincentrum De Boeg.
 2. Omheinde losloopvelden voor honden.
 3. Oplossing voor ondergrondse containers en brievenbus bij De Helling.
 4. Eigen schoolgebouw voor Christiaan Huygensafdeling.
 5. Vervanging kunstgrasveld ASVD-korfbal.
 6. Zieke bomen in Biddinghuizen verwijderen.
 7. Verbeteren afvalscheiding recreatieparken en winkeliers.
 8. Extra investeren in energietransitie
 9. Brug of pad tussen de Wijnrank en de Smederij
 10. Snippergroen verkopen aan bewoners.
 11. Meer activiteiten op Meerpaalplein.
 12. Muziekkoepel op Meerpaalplein.
 13. Opknappen van zwembaden Swifterbant en Biddinghuizen.
 14. Eén aanspreekpunt binnen de gemeente voor subsidie en sponsoring.
 15. Publieksopgraving scheepswrak kavel OJ 68.
 16. Invoering van de ja-jasticker.
 17. Vuurwerkvrije zones.
 18. Structureel extra taalhulp voor kinderen met een taalachterstand.
 19. Een beleidsplan maken voor de sportzalen in de gemeente Dronten.
 20. Een moderne sporthal.
 21. Werven en opleiden vrijwilligers voor de aanpak van eenzaamheid.
 22. Minder dierlijke producten in gemeentelijke kantines.