DeDrontenaar.nl

Dinsdag, 2 juni 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Huishoudelijke hulp kost de gemeente 7,7 ton extra: „Hogere compensatie afdwingen”

Huishoudelijke hulp kost de gemeente 7,7 ton extra: „Hogere compensatie afdwingen”
Redactie: M.H.

DRONTEN - Steeds meer inwoners van de gemeente Dronten krijgen huishoudelijke hulp vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Het kostte de gemeente vorig jaar 7,7 ton meer dan begroot. Wethouder Ton van Amerongen (VVD) ziet graag een compensatie van het Rijk tegemoet: „Die gesprekken lopen nog en ik heb hoop dat dit tot resultaat kan gaan leiden.”

Sinds vorig jaar bedraagt de eigen bijdrage voor maatschappelijke hulp € 4,38 per week, ongeacht het inkomen of vermogen van de aanvrager.

Eigen bijdrage

„Voor een groep inwoners was het vóór 2019 financieel niet interessant om de huishoudelijke via de gemeente te regelen, omdat zij een hoge eigen bijdrage (gebaseerd op hun inkomen) moesten betalen”, schrijft het gemeentebestuur in haar jaarrekening, „De invoering van het abonnementstarief heeft een toestroom van het aantal aanvragen veroorzaakt.”

De gemeente Dronten werkt aan verschillende onderzoeken mee om deze trend duidelijk te maken. Daarmee wil de wethouder een hogere compensatie bij het ministerie van VWS afdwingen.

Vergrijzing

Overigens wijzen B en W erop dat er behalve het abonnementstarief ook twee andere oorzaken zijn voor de toenemende kosten. Ten eerste is dat een aanpassing in de CAO. Ten tweede de vergrijzende bevolking in de gemeente Dronten.