DeDrontenaar.nl

Dinsdag, 2 juni 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Huisadvocaat adviseert gemeente om stug door te gaan met de aanpak van ‘landjepik’

Huisadvocaat adviseert gemeente om stug door te gaan met de aanpak van ‘landjepik’
Foto: Edward Lich
Redactie: M.H.

DRONTEN - De gemeenteraad van Dronten heeft in maart unaniem besloten om voorlopig geen nieuwe dossiers op te pakken in het dossier ‘oneigenlijk grondgebruik’. Huisadvocaat Mark Tunnissen heeft B en W deze week geadviseerd om die motie van de gemeenteraad te negeren.

In de gemeente Dronten hebben zo’n 800 inwoners in de loop der jaren gemeentegrond in gebruik genomen, meestal voor hun tuin. De gemeente is bezig om dit aan te pakken, maar die inhaalslag verloopt volgens de gemeenteraad niet zo soepel. Raadsleden zijn vooral verbolgen over de manier waarom inwoners worden bejegend.

Daarom werd anderhalve maand geleden besloten om de zaak in de ijskast te plaatsen. De raad wil de gebeurtenissen van de afgelopen jaren eerst uitgebreid bespreken.

Naast zich neerleggen

De huisadvocaat schrijft nu dat het dossier ‘landjepik’ een bevoegdheid van B en W is. Formeel is het dus geen enkel probleem als het college de motie van de gemeenteraad naast zich neerlegt. Tunnissen adviseert om dat inderdaad te doen.

„Gelijke gevallen moeten door een bestuursorgaan gelijk worden behandeld en afgehandeld”, zo motiveert hij zijn standpunt. De gemeenteraad wil dat de lopende zaken worden afgehandeld en dat er voorlopig geen nieuwe zaken worden opgepakt. „Dit betekent dat gelijke gevallen juist anders worden behandeld”, meent Tunnissen.

Terugfluiten

Als het gemeentebestuur verzoeken om handhaving nu niet naleeft, staat de gemeente in de toekomst niet sterk tegenover bewoners waartegen men wel wil optreden. De advocaat denkt dat de bestuursrechter de gemeente dan zal terugfluiten: „Het uitvoeren van de motie houdt dus een reëel risico in.”

Dat risico geldt volgens Mark Tunnissen ook voor de lopende zaken. De rechter kan volgens hem bij die kwesties tot de conclusie komen dat het gelijkheidsbeginsel moet worden toegepast.

Oneigenlijk grondgebruik