DeDrontenaar.nl

Vrijdag, 3 april 2020

Dagelijks online, elke 2e maandag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Gemeentelijke regisseur en projectleider moeten asielzoekers aan baan helpen

Gemeentelijke regisseur en projectleider moeten asielzoekers aan baan helpen
Wethouder Peter van Bergen
Foto: ©maartenheijenk.nl
Redactie: M.H.

DRONTEN - De gemeente Dronten gaat een regisseur en een projectleider aanstellen, die eraan moeten bijdragen dat statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) sneller een baan vinden. Wethouder Peter van Bergen heeft tijdens twee proeven geconstateerd dat dit nog niet zo vlot gaat.

De gemeenteraad heeft in 2015 een plan vastgesteld om statushouders aan het werk te krijgen. Vervolgens zijn er proeven gestart met zo’n 35 mensen. Dit heeft nog niet tot het gewenste resultaat geleid.

Groeiende aantallen

Eén van de redenen waarom het moeilijk gaat, is de enorme groei van het aantal statushouders. In 2013 kregen nog slechts 11 vluchtelingen huisvesting in Dronten, in de jaren daarna is dat gestegen naar 103 in 2016.

Een andere reden is de ‘belastbaarheid’. ,,Een aantal mensen heeft nogal wat meegemaakt in de landen waar zij vandaan komen’’, weet wethouder Van Bergen. Ook zijn er grote verschillen in hoe snel mensen leren. Daarbij gaat het vooral om de taal. ,,Want de taalachterstand is meestal het grootste obstakel om mensen naar werk te begeleiden.’’

Twee nieuwe medewerkers

De gemeente krijgt van het Rijk 4.430 euro per gehuisveste statushouder. Daarvan worden nu de twee nieuwe medewerkers betaald.

Van hen moet de projectleider zich vooral gaan bezighouden met de contacten met partijen als het COA, Vluchtelingenwerk en de GGD. ,,Want er zijn nogal wat partijen actief rond statushouders en de verbinding tussen die partijen kan nog wel beter’’, vindt de wethouder.

Asielzoekers aan een baan helpen? Werkelijk? Waarom helpen we de werkzoekende Drontenaar niet aan een baan maar laten wel toe dat hier hordes arbeidsmigranten naar toe komen?
Henkie | zondag 23 april 2017 10:55