DeDrontenaar.nl

Woensdag, 15 juli 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Gemeente Dronten wil met inwoners in gesprek over zonneparken op boerenland

Gemeente Dronten wil met inwoners in gesprek over zonneparken op boerenland
Foto: ©maartenheijenk.nl
Redactie: M.H.

DRONTEN - De gemeente Dronten wil regels vaststellen voor zonneparken in het buitengebied. Bewoners worden uitgenodigd om daarover mee te praten via een enquête en tijdens een inspraakavond. Deze wordt gehouden op woensdag 12 juni (19:30 uur) in de Warmonderhof.

„Door ondernemers wordt regelmatig gevraagd naar de mogelijkheden voor zonneparken in het buitengebied”, zegt wethouder Ton van Amerongen. Tijdens de bijeenkomst hoopt hij te horen welke belangen er spelen.

Stelling: Boerenland mag worden ingeruild voor zonnepanelen.

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 gaven de politieke partijen in Dronten hun mening over zonneparken (bron: www.mijnstemhulp.nl):

VVD - eens

Wij vinden het eigenlijk zonde als de goede Drontense landbouwgrond voor zonnepanelen wordt gebruikt. Er zijn nog genoeg daken en braakliggend terrein waarop panelen kunnen komen. Boeren zijn echter baas over eigen grond.

PvdA - neutraal

Dat is aan de boeren, als zij daarmee een goede basis voor hun inkomen kunnen leggen en het landschap geen geweld aan doen, moet het zeker kunnen. In overleg met de sector wel komen tot een maximum aantal m2 per bedrijf.

SP - neutraal

Land is belangrijk voor de agrarische sector. Zonnepanelen zijn belangrijk voor groene energie. Als mogelijk mag land ingeruild worden voor panelen.

D66 - neutraal

D66 is voorstander van grootschalige inzet van zonnepanelen. Maar wij zien die liever op daken van boerderijen en bedrijfspanden. Wij zijn geen voorstander van plaatsing op vruchtbare landbouwgrond.

ChristenUnie - neutraal

Eerst moet bezien worden of ook de daken van (bedrijfs)gebouwen en woningen van zonnepanelen zijn te voorzien. Daarbij ook denkend aan zonnepanelen boven parkeerterreinen.

GroenLinks - neutraal

Flevoland heeft de beste landbouwgrond van de wereld. Deze kan beter worden gebruikt voor de productie van biologisch voedsel zolang niet alle daken vol liggen met zonnepanelen. Dat we over moeten op duurzame energie staat buiten kijf.

Leefbaar Dronten - oneens

Laten we zuinig zijn op ons landbouwgrond, er mogen best wat overbodige hoeken of reststukken worden gebruikt maar wat Leefbaar Dronten betreft zeker niet de o zo belangrijke productiegrond.

CDA - oneens

Onze vruchtbare landbouwgrond is nodig om voedsel te produceren voor de wereldbevolking. Zolang er nog daken zijn die benut kunnen worden voor zonnepanelen en er andere onbenutte grond is, wordt landbouwgrond niet (alleen) voor zonnepanelen gebruikt.

Aanvang: woensdag 12 juni 2019 19:30