DeDrontenaar.nl

Maandag, 21 september 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Gemeente Dronten verwijdert 561 ‘weesfietsen’; slechts 10 mensen claimen hun fiets terug

Gemeente Dronten verwijdert 561 ‘weesfietsen’; slechts 10 mensen claimen hun fiets terug
Fietsen die langer dan 3 weken bij het station staan, worden verwijderd.
Foto: ©maartenheijenk.nl
Redactie: M.H.

DRONTEN - De gemeente Dronten heeft sinds de zomer van 2016 een beleid waarbij fietsen worden opgeruimd, die langer dan drie weken in de openbare ruimte gestald staan. Sindsdien worden er jaarlijks ruim tweehonderd fietsen verwijderd. Slechts 1,8% van de eigenaren komt de fiets terughalen bij de gemeentewerf.

In het tweede half jaar van 2016 werden er 111 fietsen verwijderd, in 2017 waren dat er 212 en het afgelopen jaar 238. Over de periode vóór juni 2016 zijn geen cijfers, omdat de gemeente toen nog geen beleid had voor zogenaamde ‘weesfietsen’. Het onderwerp werd in Dronten pas actueel na de komst van het treinstation.

Terugclaimen

Eigenaren kunnen hun verwijderde fietsen tegen betaling van de gemaakte kosten (25 euro) terughalen. Voorwaarde is wel, dat ze moeten aantonen daadwerkelijk de eigenaar te zijn.

Volgens cijfers van de gemeente Dronten werd er in 2016 slechts één fiets teruggehaald. In 2017 waren dat er twee en vorig jaar zeven. Van de in totaal 561 verwijderde fietsen werden er dus 551 niet geclaimd door de eigenaar.

Drie categorieën

De gemeente hanteert drie categorieën voor verwijderde fietsen. Allereerst zijn er de fout gestalde fietsen, bijvoorbeeld fietsen die bij het station buiten de fietsenstalling staan. Deze kunnen al na 24 uur worden weggehaald. In 2016 is dat 23 keer gebeurd, het jaar daarop 105 keer en het afgelopen jaar 107 keer.

Daarnaast zijn er de weesfietsen. Dit zijn fietsen die langer dan drie weken ergens gestald staan. In 2016 werden er in Dronten 81 van die weesfietsen weggehaald, het jaar daarna 91 en vorig jaar 112.

De kleinste groep zijn de zogenaamde ‘wrakfietsen’. Dat waren er 7 in 2016, 16 in 2017 en 19 in 2018.

Technische gebreken

Bij de weesfietsen merkt de gemeente op dat deze vrijwel altijd een technisch gebrek hebben. Daardoor kunnen deze fietsen niet meer direct gebruikt worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om een lekke band, ketting eraf of een ontbrekend zadel.