DeDrontenaar.nl

Woensdag, 23 september 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Gemeente Dronten verstuurt afvalpas samen met vijf pagina’s spelregels

Gemeente Dronten verstuurt afvalpas samen met vijf pagina’s spelregels
Jan de Boer
Foto: ©maartenheijenk.nl (archieffoto)
Redactie: M.H.

DRONTEN - De gemeente Dronten heeft de inwoners de afvalpas doen toekomen. Bijgevoegd zijn een aanbiedingsbrief van twee kantjes en vijf pagina’s met spelregels voor de afvalscheiding.

De afvalpas is bedoeld om de ondergrondse afvalcontainers te kunnen openen. Deze containers worden deze week in gebruik genomen in Biddinghuizen, Swifterbant en enkele wijken van Dronten.

Behalve voor het restafval kunnen inwoners met de pas afval bij de milieustraat aan De Schipbeek afleveren. De oude milieupas kan worden weggegooid.

Privacy

Jan de Boer, manager afvalinzameling van de gemeente, besteedt in de begeleidende brief uitgebreid aandacht aan de privacy van de afvalpas. Als iemand bij de gemeente meldt de pas te zijn kwijtgeraakt, wordt deze geblokkeerd en kan de afvalcontainer niet geopend worden door de vinder. Toch schrijft de gemeente nu in haar brief, dat de gegevens voor de ondergrondse containers niet worden ingelezen.

De gemeente meldt dat de privacy is gewaarborgd. „De gemeente Dronten volgt de landelijke ontwikkelingen over afvalpassen en privacy”, aldus de brief.

Spelregels

In een bijgevoegde brochure wordt in vijf pagina’s uitgelegd welk afval precies waar thuis hoort. „Het afval wat u overhoudt kunt u naar de (ondergrondse) restafvalcontainer brengen”, schrijft de gemeente.

De spelregels gaan niet alleen over het gescheiden inzamelen van glas, papier, gft (groente, fruit en tuinafval), pmd (plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons) en textiel. Ook worden de 23 verschillende soorten afval besproken, die op de milieustraat kunnen worden aangeboden.

Treinkaartjes

De spelregels leggen precies uit welk afval waar hoort. Zo horen enveloppen met venster wèl bij het papier en treinkaartjes met eenmalige chipkaart niet. Plantenpotjes mogen wèl bij het PDM en zwarte traytjes van planten niet.

Riemen vallen onder textiel, vulling van kussens niet. Deodorantrollers mogen bij het glas, tl-buizen niet. Luiers mogen bij het gft, honden- en kattenharen niet.

Tarieven

Bij de opsomming van afval dat naar de milieustraat moet worden gebracht, staan ook de tarieven vermeld. Asbesthoudend afval kan daar bijvoorbeeld gratis worden gebracht, schone grond kost 3 eurocent per kilogram en hout 9 cent per kilogram.

Dossier afvalcontainers