DeDrontenaar.nl

Zaterdag, 19 september 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Gemeente Dronten stelt inspraak over ondergrondse afvalcontainers uit

Gemeente Dronten stelt inspraak over ondergrondse afvalcontainers uit
Ondergrondse afvalcontainer
Foto: ©maartenheijenk.nl
Redactie: M.H.

DRONTEN - De informatieavonden over de exacte plekken waar de ondergrondse containers voor restafval moeten komen zijn door de gemeente Dronten uitgesteld. Wethouder Nico Verlaan had aangekondigd dat de eerste avonden eind maart zouden worden gehouden, maar de gemeente heeft haar concept-locatieplan nog niet klaar.

Vanaf 1 oktober wordt het restafval niet meer bij de bewoners opgehaald. Dat afval moet dan naar ondergrondse containers in de wijk worden gebracht. De huidige rolcontainers voor restafval worden vanaf dat moment gebruikt voor plastic, metaal en drankenkartons (PDM).

Plan is in de maak

Waar die ondergrondse containers precies komen, is nog onduidelijk. ,,Het concept-locatieplan is nu in de maak en wordt medio/eind april gedurende 6 weken ter inzage gelegd’’, meldt de gemeente desgevraagd.

In het gemeentehuis wordt momenteel hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de uitgestelde informatieavonden. Deze bijeenkomsten worden gehouden in de periode dat ook het plan ter inzage ligt. Tijdens de avonden verzamelt de gemeente de reacties op het locatieplan: ,,Om te kijken of het plan realistisch is.’’

Bewoners krijgen brief

De gemeente kondigt aan dat inwoners allemaal een brief op de mat krijgen met daarin de datum voor de bijeenkomst in hun eigen dorp of wijk.

Dossier afvalcontainers

Leuk dat mijn rolcontainer vanaf dat moment gebruikt moet worden voor plastic et cetera. Alleen jammer, dat in dit gebouw niemand een rolcontainer heeft. En ook jammer, dat bij ons geen GFT opgehaald kan worden. O ja, en papier ophalen moeten we ook zelf organiseren. Maar korting op onze afvalheffing? Dat dan weer niet. En waar laten wij dan straks alles wat nu met het plastic wordt opgehaald?
J.Koopman | dinsdag 28 maart 2017 15:57