DeDrontenaar.nl

Dinsdag, 11 augustus 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Gemeente Dronten moet 2,5 miljoen euro bezuinigen; inwoners mogen ideeën aandragen

Gemeente Dronten moet 2,5 miljoen euro bezuinigen; inwoners mogen ideeën aandragen
Gemeentehuis Dronten
Foto: ©maartenheijenk.nl
Redactie: M.H.

DRONTEN - De gemeente Dronten moet de komende periode bezuinigen. B en W schrijven in een brief aan de gemeenteraad dat het waarschijnlijk om een bedrag van 2,5 miljoen euro per jaar gaat. In de maand december wordt er aan de inwoners gevraagd om hiervoor ideeën aan te dragen.

B en W spreken zelf niet over bezuinigen. Zij noemen het een ‘herijkingsproces’. Volgens het college is herijken noodzakelijk door een waarschijnlijk lagere bijdrage van het Rijk. Daarnaast voorspelt het gemeentebestuur ook een aantal andere ontwikkelingen die leiden tot extra uitgaven.

Bewust maken

Voor de procedure om te komen tot een besluit over de komende bezuinigingen wil het college 14.000 euro uittrekken. Om te beginnen willen B en W de inwoners ‘bewust maken van de noodzaak’ van de bezuinigingsronde. Daarbij wordt bijvoorbeeld uitgelegd dat de bezuinigingen los staan van eenmalige uitgaven, zoals de verbouwing van het gemeentehuis en de nieuwbouw van het zwembad.

Tegelijkertijd wordt de bevolking gevraagd om online haar mening te geven. Daarbij mogen de inwoners ook zelf mogelijkheden om te bezuinigen opperen. Dit inspraakproces moet nog deze maand afgerond worden.

Na die inspraakronde mag de gemeenteraad in januari haar mening geven. Ook komt er in februari een bijeenkomst waar het gemeentebestuur met inwoners in gesprek wil over de diverse scenario’s. Tenslotte wordt er in mei 2020 een besluit genomen door de gemeenteraad.

Heb als inwoner van Dronten een idee voor bezuinigingen; schop al die geldverspillende hogere ambtenaren, die blijkbaar niets anders te doen hebben dan ons wijs te maken dat alles wat zij beweren nodig is, er uit en geef ze nooit meer een baan als ambtenaar. Besteed ONS geld voor ONS, daar is het voor bedoeld. Dus ten bate van de bevolking en niet van een paar zakkenvullers die daar rijk van worden. Een ambtenaar moet service verlenend zijn voor de gemeenschap en dat zijn geen geselecteerde vriendjes. Mijn advies kost GEEN E14000,- het kost niets.
H Pereboom | zaterdag 20 juni 2020 14:55