DeDrontenaar.nl

Maandag, 10 augustus 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Gemeente Dronten maakt pas op de plaats in dossier ‘landjepik’: „Het komt aan op gedrag”

Gemeente Dronten maakt pas op de plaats in dossier ‘landjepik’: „Het komt aan op gedrag”
Kees Hermus (Leefbaar Dronten)
Foto: ©maartenheijenk.nl
Redactie: M.H.

DRONTEN - De gemeente Dronten gaat de lopende dossiers in het dossier ‘oneigenlijk grondgebruik’ afhandelen. Nieuwe dossiers worden voorlopig niet opgepakt. De voltallige gemeenteraad nam gisteravond dit besluit op initiatief van GroenLinks en de SP.

Het onderwerp ‘landjepik’ komt regelmatig terug in de gemeenteraad. Onlangs is besloten om hierover in mei uitgebreid van gedachten te wisselen. In afwachting daarvan wilden GroenLinks en SP het dossier voorlopig in de ijskast zetten.

Op initiatief van de VVD besloot de raad vanavond om wel de lopende dossiers af te handelen. Voorwaarde is, dat dit gebeurt volgens het mildere regime, dat al door B en W is aangekondigd.

Onrust en twijfel

„Er is veel onrust en twijfel over de wijze waarop dit project wordt uitgevoerd”, zo motiveerde Paul Vermast (GroenLinks) het voorstel om pas op de plaatst te maken, „Wij willen voorkomen dat er onomkeerbare stappen worden gezet.”

Wethouder Ton van Amerongen (VVD) verzette zich tegen het beeld dat het project niet goed loopt. Volgens de wethouder wordt 90% van de gevallen keurig afgerond: „En wij willen dit project als college graag in 2020 afronden.”

Juridische dominantie

Uiteindelijk ging echter de voltallige raad akkoord met het plan van de beide linkse partijen. Cees Hermus (Leefbaar Dronten) noemde het ‘een vrij zware motie’, maar ging toch akkoord omdat het volgens hem een grondhouding van de betreffende ambtenaren lijkt te zijn om niet goed te communiceren. Hij heeft de indruk dat inwoners geen kans krijgen zich te verdedigen vanwege de ‘juridische dominantie’ van het ambtenarenteam.

Oneigenlijk grondgebruik