DeDrontenaar.nl

Zaterdag, 11 juli 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Gemeente Dronten gaat belastingen op voordracht van VVD toch niet met 4,5% verhogen

Gemeente Dronten gaat belastingen op voordracht van VVD toch niet met 4,5% verhogen
Remco de Maaijer (VVD)
Foto: ©maartenheijenk.nl
Redactie: M.H.

DRONTEN - B en W waren van plan de gemeentelijke belastingen en tarieven in 2020 met 4,5% te verhogen. Op advies van de VVD-fractie heeft de gemeenteraad daar een stokje voor gestoken.

Remco de Maaijer (VVD) zag geen noodzaak tot belastingverhoging: „Dat is voor ons alleen bespreekbaar als daar òf opgelegde zaken tegenover staan òf zaken die we héél belangrijk vinden.”

Geen verhoging

Wethouder Ton van Amerongen (ook VVD) zei in een reactie dat hij die 4,5% niet als een extra verhoging ziet: „Het is een correctie van te laag gehanteerde inflatiepercentages.” Volgens hem is het effect voor de inwoners gering: 10 euro per jaar voor de mensen zonder eigen woning, 18 euro per jaar voor inwoners met eigen woning.

De wethouder wees erop dat sommige uitgaven wel degelijk stijgen, zonder dat de gemeente daar invloed op heeft. Daarbij noemde hij de nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren. Ook constateerde hij dat er voordelen voor de inwoners tegenover staan, zoals de afschaffing van de hondenbelasting.

Niet te vermurwen

De VVD-fractie was echter niet te vermurwen en bracht het voorstel toch in stemming. Alleen GroenLinks, SP en PvdA stemden uiteindelijk tegen.

Wat het besluit precies betekent, bleef tijdens de raadsvergadering onduidelijk. De exacte tekst van het VVD-voorstel werd door de gemeente en de gemeenteraad niet bekendgemaakt. Waarschijnlijk gaan de gemeentelijke belastingen in 2020 met 1,7% omhoog.

Naschrift