DeDrontenaar.nl

Donderdag, 6 augustus 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Gemeente Dronten blundert bij regels voor studentenhuizen en ‘Polenhotels’

Redactie: M.H.

DRONTEN - De gemeente Dronten heeft geblunderd bij het opstellen van regels voor de huisvesting van studenten en arbeidsmigranten in reguliere woningen. Het leidt er waarschijnlijk toe dat woningen, die vóór 1 juli in gebruik waren als studentenhuis of ‘Polenhotel’, gedoogd moeten worden.

De gemeente Dronten is al geruime tijd bezig om de regels voor de huisvesting van studenten en arbeidsmigranten in woonwijken aan te scherpen. Dit vanwege de grote weerstand in de samenleving en in de woonwijken.

Bij het vaststellen van die strengere regels is over het hoofd gezien dat een deel van de bestemmingsplannen niet waterdicht was. Doordat de gemeente verzuimd had om het begrip ‘wonen’ te definiëren, zijn aanvragen om studenten en arbeidsmigranten te huisvesten ten onrechte afgewezen.

Redden wat er te redden valt

B en W proberen nu te redden wat er te redden valt. In allerijl heeft het gemeentebestuur laten vastleggen dat er vanaf 1 juli in woningen slechts één gezin mag wonen. Voor de huizen waarin vóór 1 juli meerdere huishoudens woonden, geldt een overgangsregeling. Daar mogen ook in de toekomst meerdere huishoudens blijven wonen. Alleen mag dat aantal niet verder toenemen.

Aangenomen mag worden dat voor woningen, die vóór 1 juli in gebruik waren als studentenhuis of ‘Polenhotel’, een beroep wordt gedaan op deze overgangsregeling. De gemeente laat zich daar nog niet over uit. ,,De gevolgen voor de lopende vergunning-, bezwaar- en beroepsprocedures worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt aan de direct betrokkenen’’, zo staat het op de gemeentelijke website formeel omschreven.

Door het oog van de naald

Vorige maand, op 13 juni, werd al duidelijk dat er bij de bestemmingsplannen iets grondig fout is gegaan. De gemeente zette toen per ongeluk een deel van een besloten vergadering online, waarin wethouder Nico Verlaan tegenover de gemeenteraad het boetekleed aantrok (zie bijgaande video).

Vlak voordat de wethouder vertelde waar het precies om ging, werd ontdekt dat iedereen kon meeluisteren. Op dat moment werd de verbinding verbroken. Daarmee kroop de gemeente door het oog van de naald. Als half juni immers bekend was geworden welke fout er was gemaakt, hadden huiseigenaren de periode tot 1 juli kunnen gebruiken om nog snel woningen in gebruik te nemen voor studenten of arbeidsmigranten.

Nou burgemeester en wethouders per direct aftreden .
Marc | donderdag 7 juli 2016 10:40
Voorbedachte raden?
Marc | donderdag 7 juli 2016 11:25