DeDrontenaar.nl

Maandag, 13 juli 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Er zit nog weinig schot in het uitkopen van studentenwoningen in Dronten-noord

Er zit nog weinig schot in het uitkopen van studentenwoningen in Dronten-noord
Wethouder Peter van Bergen (Leefbaar Dronten)
Foto: ©maartenheijenk.nl
Redactie: M.H.

DRONTEN - Wethouder Peter van Bergen (Leefbaar Dronten) kondigde ruim anderhalf jaar geleden optimistisch aan, dat het aantal studentenhuizen in de Morinel, Grutto en Oeverloper zou worden teruggebracht. Alhoewel hij dat zelf niet hardop toegeeft, kan gesteld worden dat het gemeentebestuur zich daar lelijk op verkeken heeft.

Pas recentelijk heeft de wethouder een eerste succesje geboekt in Dronten-noord. „Eén van de grootste verhuurders heeft twee woningen vrijgemaakt. Daar vindt geen verhuur meer plaats aan studenten”, vertelt Van Bergen. Het gaat hier om twee woningen die eigendom zijn van de familie De Regt. „Het opheffen van andere studentenwoningen is op dit moment niet aan de orde", schrijft het gemeentebestuur in een brief aan de bezorgde directeur van Aeres Hogeschool Dronten.

De familie De Regt is niet uitgekocht en bezit nog steeds de rechten om studenten te mogen huisvesten in deze twee woningen. „Maar het is wel een gebaar van goede wil”, stelt de wethouder.

Vastberaden

Gemeente en wijkbewoners zijn van mening dat er in Dronten-noord een te grote concentratie van studentenwoningen is. De onderhandelingen met huiseigenaren om het aantal terug te brengen lopen nog: „We hebben een wat langere adem nodig, maar we zijn vastberaden om tot een oplossing te komen.”

De wethouder wijst erop dat de verhuurders over alle vereiste vergunningen beschikken en dat er dus iets tegenover moet staan, willen ze weggaan: „Het is een kwestie van veel overleggen en kijken naar verdienmogelijkheden elders.”

Langer dan gehoopt

Heeft Van Bergen zich er in 2018 op verkeken? „Het duurt langer dan ikzelf gehoopt had”, erkent hij, „Dat laat onverlet dat onze inzet even groot blijft. We willen dit probleem gewoon oplossen.”

Hij voegt eraan toe dat het opheffen van studentenwoningen niet het enige is. Zo zijn er bijvoorbeeld extra parkeerplaatsen gerealiseerd: „Ook is er veel aandacht voor het contact tussen de studenten en de overige bewoners. Wat dat betreft geef ik een compliment aan de klankbordgroep in de wijk en de studentenvereniging USRA. We kijken niet alleen naar de uiteindelijke oplossing - minder studenten - maar we willen ook dat het in de tussentijd een leefbare buurt wordt.”

Studentenhuisvesting