DeDrontenaar.nl

Woensdag, 23 september 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Er komen wijkavonden over plaatsing van ondergrondse afvalcontainers

Er komen wijkavonden over plaatsing van ondergrondse afvalcontainers
Ondergrondse container voor restafval.
Foto: ©maartenheijenk.nl
Redactie: M.H.

DRONTEN - De gemeente Dronten gaat het komende jaar wijkavonden beleggen over de directe effecten en plaatsing van ondergrondse afvalcontainers. Deze containers moeten vanaf 1 oktober 2017 het ophalen van restafval vervangen.

Nadat de inzamelfrequentie van restafval bij laagbouw is teruggebracht naar 1 maal per 4 weken, is het de bedoeling om vanaf 1 oktober volgend jaar gefaseerd over te gaan op het zogenaamd ‘omgekeerd inzamelen’. De inzameling van restafval vindt dan plaats via ondergrondse containers ‘op wijkniveau’.

Informatie naar de burger

,,Belangrijke onderdelen zijn het opstellen van een implementatieplan, communicatieplan en plaatsingsplan van de ondergrondse containers’’, beseft de gemeente, ,,De informatie naar de burger is belangrijk en wordt vormgegeven door algemene informatie en aangevuld met informatieavonden op wijkniveau.’’