DeDrontenaar.nl

Dinsdag, 11 augustus 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Enquête over rijrichting op De Rede is toch bedoeld voor àlle Drontenaren

Redactie: M.H.

DRONTEN - De digitale enquête over de rijrichting op De Rede is niet alleen bedoeld voor bewoners en ondernemers aan de éénrichtingsverkeerstraat. De gemeente benadrukt dat àlle inwoners de raadpleging mogen invullen.

De gemeente is bezig met plannen voor het gebied De Zuid - De Rede - Walvisstraat. Omwonenden hebben de suggestie gedaan om de rijrichting voor het autoverkeer op De Rede om te draaien. De gemeente wil hierover de mening van de inwoners horen en daarom heeft de firma Roelofs, die de gemeente begeleidt, een enquête op haar website geplaatst.

Roelofs schrijft: „Bewoners van De Rede en ondernemers gevestigd aan De Rede wordt de mogelijkheid geboden hun mening te geven.” De gemeente meldt in een reactie dat het centrum is bedoeld voor àlle inwoners en dat daarom ook iedereen mag meepraten over de bereikbaarheid van dat centrum.

Dossier omleggen De Zuid