DeDrontenaar.nl

Dinsdag, 14 juli 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

‘Eigen ondernemers eerst’ van B en W Dronten geen discriminatie, wel onbehoorlijk

‘Eigen ondernemers eerst’ van B en W Dronten geen discriminatie, wel onbehoorlijk
Arja Kruis van Bureau Gelijke Behandeling Flevoland
Foto: ©maartenheijenk.nl (archieffoto)
Redactie: M.H.

DRONTEN - Ondernemers van buiten Dronten, die een klus uitvoeren in opdracht van de gemeente, moeten straks langer op hun geld wachten dan lokale bedrijven. Dat meldt het nieuwe college van B en W. Het gaat Arja Kruis van Bureau Gelijke Behandeling Flevoland te ver om dit discriminatie te noemen. Wel spreekt ze van ‘ongelijke behandeling’.

Het gevalletje ‘eigen volk eerst’ staat in het coalitieakkoord van VVD, Leefbaar Dronten en ChristenUnie. Letterlijk: „Facturen van lokale ondernemers krijgen het kenmerk ‘urgent’ mee en betalingen handelen we zo snel mogelijk af."

Geen discriminatiegrond

Gevraagd naar een reactie schrijft Arja Kruis: „Het wel/niet gevestigd zijn in Dronten (van een bedrijf) is geen discriminatiegrond die in discriminatiewetgeving is opgenomen. In die zin kun je dus ook niet van wettelijke discriminatie spreken, zoals bij ras, leeftijd, handicap, seksuele gerichtheid, sekse enzovoort.”

Dat wil niet zeggen dat het Bureau Gelijke Behandeling enthousiast is over het voornemen van B en W: „Het lijkt op ongelijke behandeling en het lijkt ook in strijd met het principe van behoorlijkheid.”

Arja Kruis wijst erop dat de gemeente vrij is om met welk bedrijf dan ook een zakelijke overeenkomst te sluiten, mits de kosten onder de aanbestedingsgrens vallen: „En ik neem aan dat de gemeente Dronten alle nota’s binnen de betalingstermijn betaalt.”

Niet erg behoorlijk

Over het voornemen om nota’s van Dronter bedrijven eerder af te handelen zegt Kruis: „Dit lijkt een gebaar naar de Dronter kiezers of ondernemers, want erg behoorlijk is het niet.”

„Wat maakt dat uitsluitend Dronter bedrijven hiervoor in aanmerking kunnen komen? Zijn de diensten die zij leveren zoveel beter? Is hun liquiditeitspositie dermate slecht dat zij op omvallen staan? Ik neem aan dat in voorkomende gevallen de keuze voor een niet-Dronter bedrijf ook ingegeven is door goede gronden: prijs, kwaliteit, extra expertise.”

Omdat de rente momenteel erg laag is, vraagt Bureau Gelijke Behandelijk zich af waarom niet àlle nota’s snel worden betaald: „Maar ja, dan kun je je weer afvragen welke nota’s nog onder niet-urgent vallen.”