DeDrontenaar.nl

Zondag, 20 september 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Dronten neemt nieuwe maatregelen tegen studentenhuizen in woonwijken

Dronten neemt nieuwe maatregelen tegen studentenhuizen in woonwijken
Studentenhuis aan de Florijn in Dronten.
Foto: ©maartenheijenk.nl
Redactie: M.H.

DRONTEN - De gemeente Dronten neemt nieuwe maatregelen om huisvesting van studenten en arbeidsmigranten in woonwijken te voorkomen. In de Staatscourant is aangekondigd dat er een ‘parapluplan’ komt dat geldt voor alle bestemmingsplannen in de gemeente Dronten.

Sinds wethouder Nico Verlaan begin juli bekend maakte, dat er een vormfout zat in de bestemmingsplannen, is er in Dronten onrust en discussie over studentenhuisvesting in woonhuizen.

De gemeente Dronten had in haar bestemmingsplannen niet omschreven dat er in een woonhuis slechts één huishouden mag wonen. Daardoor mochten er in principe in àlle woningen studenten en arbeidsmigranten worden gehuisvest.

Meer dan 20 woningen

De gemeente heeft geprobeerd die fout meteen te herstellen, maar ondertussen hadden diverse huiseigenaren al geprofiteerd van deze vormfout. Aanvankelijk zei de wethouder dat het om slechts enkele woningen ging, later werden het er meer dan 20.

Afgelopen donderdag vroeg de fractie van D66 aan de wethouder om de exacte aantallen. Verlaan wenste daarop niet te antwoorden. Hij kondigde binnen 4 weken een schriftelijk antwoord aan.

Parapluplan

Vandaag hebben B en W een volgende stap gezet met de vooraankondiging van hun ‘parapluplan’. ,,Het parapluplan regelt dat voor alle geldende bestemmingsplannen met bestemmingen waar de woonfunctie globaal als 'het wonen' is omschreven, dit begrip wordt vervangen door 'woningen'. Ook is een verbod opgenomen om een woning te gebruiken voor de huisvesting van meer dan één huishouden’’, schrijft het college in de Staatscourant.